Strona główna arrow Struktura KMP arrow Wydział Ruchu Drogowego
30.05.2016.
 
 
  
Wydział Ruchu Drogowego | Drukuj |

Wydział Ruchu Drogowego

z siedzibą przy ul. Stokowskiej 21/25, 92-104 Łódź

Naczelnik Wydziału
podinsp. Tomasz Mielczarek

Zastępca Naczelnika
podinsp. Jarosław Wiktorski

Zastępca Naczelnika
nadkom. Paweł Zbiejczyk

Sekretariat
tel. 42 665-25-23, 42 637-79-81,
faks 42 665-17-85
 

Główne zadania Wydziału:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowywanie stałych lub okresowych informacji/analiz stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach miasta Łodzi;

2) pełnienie nadzoru szczególnie na odcinkach i w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i kolizjami drogowymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;


3) likwidacja skutków zdarzeń drogowych, w tym zabezpieczenie śladów i dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;


4) realizacja eskort policyjnych oraz pilotowanie pojazdów;


5) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drogach;


6) współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania przepisów ruchu drogowego;


7) rejestracja danych o zdarzeniach drogowych w systemach informatycznych;


8) nadzór nad wykonywaną przez Straż Miejską kontrolą ruchu drogowego z użyciem niestacjonarnych urządzeń rejestrujących;


9) wydawanie z upoważnienia Komendanta opinii do projektów organizacji ruchu drogowego oraz kontrola i nadzór nad organizacją ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Struktura Wydziału:

 • Referat Organizacji Służby - tel. 42 665 25 21

 

W godz. 800 - 1600 interesanci mogą osobiście uzyskać informacje na temat ilości punktów karnych, jakie są odnotowane w kartotece za popełnione przez nich wykroczenia drogowe w Zespole Informatyki Ruchu Drogowego, który wchodzi w skład Referatu Organizacji Służby. Osoba zainteresowana winna przyjść osobiście z dokumentem tożsamości.

 • Referat Kontroli Ruchu Drogowego - tel. 42 665 25 36

 

 • Ogniwo I
 • Ogniwo II
 • Ogniwo III
 • Ogniwo IV
 • Ogniwo V

 

 

 

 •  Referat Obsługi Zdarzeń Drogowych tel. 42 665 25 27

 

 • Ogniwo I
 • Ogniwo II

 


 •  Zespół I - tel.42 665 25 04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 no_banner
 
 no_banner
 
no_banner
no_banner
tel_bezp
tel_bezp