Debata społeczna w Klubie Kubuś - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata społeczna w Klubie Kubuś

2 kwietnia 2019r w Klubie Kubuś przy ul. Sacharowej odbyła się debata społeczna z udziałem Zastępcy Komendanta VI Komisariatu KMP w Łodzi kom. Roberta Ludwikowskiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji VI KP KMP w Łodzi podkom. Krzysztofa Mosakowskiego, Kierowników Rewirów Dzielnicowych I i III oraz terenowych dzielnicowych. W spotkaniu uczestniczyła też Straż Miejska i Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. W debacie wzięły udział 34 osoby.

Komendant przedstawił charakterystykę jednostki, dzielnicowych i podległe im rejony służbowe. Omówił najważniejsze zdarzenia z tego rejonu, odnosząc się do ilości i częstotliwości występowania w porównaniu do analogicznego kwartału 2018r. Przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – omówił jej funkcjonalność i możliwość wpływania mieszkańców na działania Policji. Podczas debaty poruszono nurtujące mieszkańców osiedla Łódź - Widzew problemy, do których należało nieprawidłowe parkowanie samochodów, spożywanie alkoholu przy sklepach i na terenach zielonych oraz grupowanie się nieletnich. Omówiono szczegółowo problemy, zawarte w planach priorytetowych opracowanych przez dzielnicowych. Wskazano, iż czynności objęte planem są realizowane przez inne komórki tj. Ogniwa Patrolowe, Ogniwo ds. Nieletnich, Oddziały Prewencji Policji, które są zadaniowane pod kątem eliminacji negatywnych zjawisk. Komendant przeprowadził prelekcję o zagrożeniach dotyczących najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy, zwrócił uwagę na oszustwa pod legendą, kradzieże kart bankomatowych i kłopotów z tym związanych oraz sytuacji dotyczących przemocy w rodzinie.