Relacje z debat

Policjanci podczas debaty zorganizowanej dla mieszkańców osiedla "Górna"

19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 10 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez przewodniczącego Rady Osiedla "Górna" Pana Andrzeja Maciejewskiego i p.o. Zastępcę Komendanta VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla "Górna". Tematem przewodnim były "Przestępstwa dokonywane na osobach starszych".

Debatę rozpoczął p.o. Z-ca Komendanta VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi podinsp. Zbigniew Gajda, który przywitał zaproszonych gości. Następnie przedstawił charakterystykę przestępstw dokonywanych na osobach starszych tj. kradzieże na tzw „legendę” (wnuczek, Policja, administracja, służba zdrowia). Wskazał na jakie oszustwa mogą być narażeni uczestnicy spotkań organizowanych przez reklamujących towary lub podczas podpisywania umów na wymianę np. drzwi, czy zmianę dostawcy energii elektrycznej. Omówił w jaki sposób należy zabezpieczyć się przed takimi przestępstwami. Zaznaczył jak skutecznie chronić mieszkanie przed włamaniem ( np. współpraca z sąsiadem, zamykanie okien). Nakreślił jak uniknąć kradzieży portfela w środkach komunikacji miejskiej lub w miejscach dużego skupiska ludzi, a także jak bezpiecznie poruszać się będąc pieszym. Następnie głos zabrał nadkom. Rafał Szymański p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji VIII KP KMP w Łodzi, który omówił jak funkcjonuje jednostka i przedstawił strukturę Komisariatu, oraz zreferował analizę przestępczości na terenie podległym Komisariatowi. W trakcie spotkania obecny terenowy dzielnicowy asp. Kamil Górowski,  zaprezentował funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił jej główne założenia i cele. Wspomniał o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Ponadto zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, dzięki której w łatwy sposób można znaleźć swojego dzielnicowego oraz kontakt telefoniczny do niego. Propagował również pracę w Policji zachęcając do informowania najbliższych członków rodziny i znajomych o możliwości podjęcia pracy w strukturach Policji. Po zakończonej prelekcji nastąpiła dyskusja z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa, na które odpowiadali przybyli funkcjonariusze Policji. Uczestniczące osoby otrzymały do wypełnienia ankiety ewaluacyjne.

Policjanci z VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi pragną złożyć serdeczne podziękowania dla dyrekcji Szkoły Podstawowj nr 10 za udostępnienie swojego lokalu oraz za pomoc w zorganizowaniu debaty.