Debata w siedzibie Rady Osiedla Chojny Dąbrowa - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata w siedzibie Rady Osiedla Chojny Dąbrowa

28 marca 2019 roku w siedzibie Rady Osiedla Chojny Dąbrowa mieszczącej się w Łodzi przy ul. Karpia 65/67 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez p.o. Zastępcę Komendanta VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla "Dąbrowa" oraz mieszkańcy osiedla "Chojny". Tematem przewodnim były "Przestępstwa dokonywane na osobach starszych".

Debatę rozpoczął p.o Z-ca Komendanta VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi podinsp. Zbigniew Gajda, który przywitał zaproszonych gości. Następnie omówił jak funkcjonuje jednostka i przedstawił strukturę Komisariatu. Ponadto zreferował analizę przestępczości na terenie podległym Komisariatowi. Następnie głos zabrał terenowy dzielnicowy sierż.szt. Rafał Kokot, który przedstawił charakterystykę przestępstw dokonywanych na osobach starszych tj. kradzieże na tzw „legendę” (wnuczek, Policja, administracja, służba zdrowia), przy wykorzystaniu filmów instruktażowych. Nakreślił również jak uniknąć kradzieży portfela w miejscach dużego skupiska ludzi (targowiska handlowe, centra handlowe) lub w środkach komunikacji miejskiej. W trakcie spotkania terenowy dzielnicowy sierż. szt. Marcin Wojtaszczyk zaprezentował funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił jej główne założenia i cele. Zaprezentował zasady działania planów priorytetowych dzielnicowych i wspomniał o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Dodatkowo zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, dzięki której w łatwy sposób można znaleźć swojego dzielnicowego oraz kontakt telefoniczny do niego. Propagował również pracę w Policji zachęcając do informowania najbliższych członków rodziny i znajomych o możliwości podjęcia pracy w strukturach Policji. Po zakończonej prelekcji nastąpiła dyskusja z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa, na które odpowiadali przybyli funkcjonariusze Policji. Uczestniczące osoby otrzymały do wypełnienia ankiety ewaluacyjne

Policjanci z VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi pragną złożyć serdeczne podziękowania dla przewodniczącego Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa za udostępnienie swojego lokalu oraz za pomoc w zorganizowaniu debaty.