Relacje z debat

Policjanci z III Komisariatu Policji KMP w Łodzi z wizytą w klubie Oaza na Retkinii

19 marca 2019 roku w Klubie Seniora „Oaza” mieszczącym się w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Retkinia Południe, Północ oraz Zagrodniki. Tematem przewodnim były "Przestępstwa dokonywane na osobach starszych".

Debatę rozpoczął Z-ca Komendanta III Komisariatu Policji KMP w Łodzi podinsp. Piotr Hadrian, który przywitał zaproszonych gości. Na wstępie omówił jak funkcjonuje jednostka i przedstawił strukturę Komisariatu. Następnie zreferował analizę przestępczości na terenie podległym  Komisariatowi. Dodał, iż obecnie w budynku mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 33 trwa remont, a policjanci z tej jednostki zostali przeniesieni do nowej tymczasowej siedziby w Łodzi na ul. Pienista 71. W trakcie spotkania obecni terenowi dzielnicowi asp. Marcin Łuczyński i asp. Adam Madaj rozdali uczestnikom broszury informujące „Seniorze nie daj się oszukać”, „Jak skutecznie chronić dom, mieszkanie przed włamaniem” oraz promujące „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” i program „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Uczestniczące osoby otrzymały do wypełnienia ankiety ewaluacyjne dot. poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Odpowiedzi wskażą najistotniejsze potrzeby i problemy mieszkańców Retkinii. Następnie głos zabrał asp. szt. Jacek Siemczuk Kierownik Rewiru Dzielnicowych I, który przedstawił charakterystykę przestępstw dokonywanych na osobach starszych tj. kradzieże na tzw „legendę” (wnuczek, Policja, administracja, służba zdrowia). Wskazał na jakie oszustwa mogą być narażeni uczestnicy spotkań organizowanych przez reklamujących towary lub podczas podpisywania umów na wymianę np. drzwi, czy zmianę dostawcy energii elektrycznej. Omówił w jaki sposób należy zabezpieczyć się przed takimi przestępstwami. Zaznaczył jak skutecznie chronić mieszkanie przed włamaniem ( np. współpraca z sąsiadem, zamykanie okien). Nakreślił jak uniknąć kradzieży portfela w środkach komunikacji miejskiej lub w miejscach dużego skupiska ludzi, a także jak bezpiecznie poruszać się będąc pieszym. Policjant zaprezentował funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił jej główne założenia i cele. Wspomniał o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Ponadto zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, dzięki której w łatwy sposób można znaleźć swojego dzielnicowego oraz kontakt telefoniczny do niego. Propagował również pracę w Policji zachęcając do informowania najbliższych członków rodziny i znajomych o możliwości podjęcia pracy w strukturach Policji. Po zakończonej prelekcji nastąpiła dyskusja z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zgłaszali wnioski i zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa, na które odpowiadali przybyli funkcjonariusze Policji. Wszystkie te podejmowane działania przez policjantów oraz zaangażowanie mieszkańców mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w ich rejonie.

Policjanci z III Komisariatu Policji KMP w Łodzi pragną złożyć serdeczne podziękowania dla Klubu OAZA za udostępnienie swojego lokalu oraz za pomoc w zorganizowaniu debaty.