Relacje z debat

Spotkanie dzielnicowych w siedzibie Stowarzyszenia Samopomocowego „ABAKUS” w Łodzi

18 lipca 2018r o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Samopomocowego „ABAKUS” w Łodzi ul. Próchnika 5, odbyło się spotkanie podsumowujące pracę dzielnicowych w ramach realizacji programu Dzielnicowy Bliżej Nas.

Inicjatorem wyboru miejsca na to przedsięwzięcie był asp. Andrzej Jałosiński, który na co dzień współpracuje z Stowarzyszeniem Samopomocowym „ABAKUS”. W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Łodzi asp. Tomasz Kotarski, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi oraz kierownicy rewirów dzielnicowych KP I-VIII KMP w Łodzi.Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi - Biuro Promocji Zatrudnienia, Pani Małgorzata Kurzyk-Obzejta oraz Małgorzata Mocan, którzy przedstawili realizowane projekty pn. „Akcja Aktywizacja – szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji” oraz „Aktywni na rynku pracy”. Wskazali, iż projekty są ukierunkowane na osoby z obszarów miasta objętych rewitalizacją. Podczas spotkania przekazali niezbędną wiedzę na temat realizowanych projektów jak również przekazali materiały informacyjne.  Kierownikom przekazano plakaty promujące działania profilaktyczne w tym plakat dot. „Bezpiecznego seniora” z możliwością udokumentowania danych kontaktowych do dzielnicowego.W trakcie spotkania z kierownikami przeprowadzono szkolenie w zakresie przepisów regulujących składowanie odpadów jak również podsumowano działalność dzielnicowych i ich efektywność w służbie. Kierownicy rewirów dzielnicowych mieli kolejną okazję wymienić się między sobą doświadczeniami w zakresie realizacji programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.