Relacje z debat

Komendant VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi podczas debaty w Oddziale nr 8 PKO BP S.A.

24 maja 2018 roku w Oddziale nr 8 PKO BP S.A. przy ul. Wujaka 5 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Łódź-Widzew, przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz pracownicy MOPS w Łodzi. Tematem przewodnim były "Przestępstwa dokonywane na osobach starszych".

Debatę rozpoczął Z-ca Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi podinsp. Dominik Krawczyk, który przywitał zaproszonych gości. Na wstępie omówił jak funkcjonuje jednostka i przedstawił strukturę komisariatu. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  podkom. Maciej Plocek zreferował analizę przestępczości na terenie podległym VI Komisariatowi Policji. W trakcie spotkania  Kierownik III Rewiru Dzielnicowych asp. Paweł Łyszkowski przedstawił dzielnicowych obecnych na debacie, którzy omówili charakterystykę swoich rejonów służbowych. Pokazano również filmy instruktażowe, a następnie omówiono przestępstwa dokonywane na osobach starszych. Zaprezentowano funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz nakreślono jej główne założenia i cele. Wspomniano o ważnym programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Ponadto zachęcano do korzystania z aplikacji Moja Komenda. Osoby uczestniczące w spotkaniu wzięły udział w szkoleniu dot. bezpiecznego korzystania z techniki bankowej czyli bankomatów. Po każdym z wystąpień prelegentów następowała dyskusja z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zgłaszali wnioski i zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa. Te wszystkie podejmowane działania przez policjantów oraz zaangażowanie mieszkańców mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w ich rejonie.

 

Funkcjonariusze VI Komisariatu KMP w Łodzi pragną złożyć serdeczne podziękowania dla Dyrekcji  Oddziału Banku nr 8 - PKO BP S.A. za pomoc w zorganizowaniu debaty.