Debata na Teofilowie - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata na Teofilowie

W spotkaniu udział brali Komendant II Komisariatu Policji KMP w Łodzi podinsp. Mariusz Tameczka, który w formie wykładu omówił struktury działania komisariatu oraz analizę przestępczości na terenie osiedla Teofilów. Kierownik I Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Grzegorz Herkt dokonał prezentacji aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił także cele i założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas i omówił metody działania sprawców kradzieży „ na wnuczka".

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej JRG 1 mł.bryg. Marcin Kamiński omówił zasady bezpieczeństwa p-poż oraz sposoby postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, a z-ca Naczelnika Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódż Bałuty Radosław Lewandowski przedstawił struktury działania Straży Miejskiej. Ponadto w debacie brali udział dzielnicowi asp.szt. Dariusz Kwaśniak oraz mł.asp. Rafał Sobczak, którzy  aktywnie bralili udział w  dyskusji.