Debata na Śródmieściu - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata na Śródmieściu

W dniu 7 marca 2017roku w siedzibie Rady Osiedla Śródmieście- Wschód mającej swą siedzibę w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79 odbyła się debacie społeczna, która zorganizowana została z inicjatywy Komendanta I Komisariatu Policji KMP w Łodzi kom. Piotra Balla.

Udział w niej wzięli Z-ca Komemdanta I KP nadkom Rafał Rękawiecki, podkom. Andrzej Strugalski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji I KP oraz asp. Andrzej Jałosiński Kierownik Rewiru Dzielnicowych II, asp szt. Rafał Przewoźniak kierownik I Rewiru Dzielnicowych a także sierż szt. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi kapitan Piotr Jóźwiak, Naczelnik Straży Miejskiej dla w Łodzi Śródmieścia Tomasz Pietrasiak, Z-ca Naczelnika Straży Miejskiej dla Łodzi-Śródmieścia Krzysztof Bratkowski oraz Z-ca Naczelnika SM dla Łodzi Śródmieścia Tadeusz Ratajski a także Pani Bożena Michniewicz Prezes Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście-Wschód Pan Adam Barczyński, Pani Barbara Bartczak – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Łódź-Śródmieście.

Debatę rozpoczęła prezentacja multimedialna i omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Śródmieścia. Zaprezentowano ideę programu Dzielnicowy Bliżej Nas i narzędzia wspomagające pracę Policji - Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Następnie omówiono zagrożenia wskazywane przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy wskazywali nurtujące ich problemy – źle zaparkowane samochody blokujące dojazd do posesji w centrum miasta, spożywanie alkoholu w pobliżu sklepów. Wskazywano sposoby radzenia sobie z problemami wykorzystując założenia tzw. bezpiecznych przestrzeni. Rozdano do wypełnienia ankiety ewaluacyjne, uwagi w nich zawarte posłużą do efektywniejszego planowania służby.