Relacje z debat

Spotkanie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja

W dniu 9 marca 2017roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja przy ul. Żubardzkiej 24 odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące pracę dzielnicowych w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Wzięli w nim udział Komendant Miejski Policji w Łodzi, komendanci komisariatów oraz kierownicy rewirów dzielnicowych.

Spotkanie otworzył Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak wraz z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Reja Zenonem Pabjańczykiem oraz Komendantem II Komisariatu Policji podinsp. Mariuszem Tameczką. Komendant Miejski Policji w Łodzi podsumował pracę dzielnicowych, dziękując im za codzienną służbę na rzecz łodzian. Podkreślił ich rolę w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas spotkania omówiono bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta a także podsumowano działania realizowane przez dzielnicowych w ramach ograniczenia i eliminacji zagrożeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W głównej mierze spotkanie poświęcone było realizacji przez dzielnicowych działań z zakresu profilaktyki społecznej. Kierownicy rewirów uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi „ Obszary współpracy ze społecznością lokalną w ramach profilaktyki społecznej”. Rozmawiano także o nowych cyklach debat społecznych organizowanych z inicjatywy Policji „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Podczas spotkania dzielnicowi otrzymali pakiety multimedialne zawierające materiały profilaktyczne przeznaczone do wykorzystania podczas przeprowadzanych działań w społecznościach lokalnych. Przedstawiono też wzór fiszki „JESTEM TWOIM DZIELNICOWYM”.


Fiszka zostanie przekazana mieszkańcom za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Rad Osiedla wraz z danymi teleadresowymi terenowych dzielnicowych.

 

Podczas spotkania Pan Prezes Zenon Pabjańczyk wielokrotnie podkreślał bardzo dobrą współpracę z II Komisariatem Policji w Łodzi oraz terenowym dzielnicowym st.asp. Tomaszem Popławskim.  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja wyróżnia się na tle innych tym, że jej teren objęty jest monitoringiem obsługiwanym przez ponad 60 kamer zainstalowanych w różnych miejscach osiedla. Jak podkreślał Pan Prezes ma to ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja za zorganizowanie spotkania w gościnnych murach spółdzielni.

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja terenowy dzielnicowy wychodząc do  społeczności lokalnej w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas pełni dyżury w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 13:00-14:00 – służąc pomocą i poradą, na które serdecznie zaprasza mieszkańców.