Debata na Retkini - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata na Retkini

9 marca 2017roku Zastępca Komendanta III Komisariatu KMP w Łodzi podinsp. Adam Porochniak w siedzibie Poleskiego Ośrodka Kultury „Karolek” w Łodzi przy ul. Bratysławskiej 6A rozpoczął cykl debat społecznych pt.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W trakcie spotkania omówiono zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” i założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”  Zebranych zapoznano także z priorytetami terenowych dzielnicowych. Przedstawiono zasady zachowania, które uchronią przed kradzieżą w środkach komunikacji miejskiej i pomogą nie stać się ofiarą oszustwa na tzw. legendę. Podczas debaty przypomniano także przepisy ruchu drogowego. D-ca JRG 11 mł. bryg.  inż. mgr Radosław Pancer przedstawił konsekwencje utrudniania interwencji Straży Pożarnej w związku z zastawianiem dróg pożarowych przez parkujące pojazdy.

Podczas poprzedniego spotkania mieszkańcy zgłosili potrzebę szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które zostało przeprowadzone w podczas tej debaty.

Mieszkańcy za problemy do rozwiązania przez Policję uznali: nierespektowanie znaku zakazu wjazdu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 65 przez rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 164 oraz za mało patroli Policji i Straży Miejskiej po zmroku. 

Zebrani zgłosili także potrzebę uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym zachowania się podczas napadu, rozboju czy zaczepek oraz praw przysługujących pokrzywdzonym. W debacie wzięło udział 25 osób. Kolejną debatę( ewaluacyjną ) zaplanowano na drugą połowę roku.