Relacja z debaty na Śródmieściu - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Relacja z debaty na Śródmieściu

22 osoby uczestniczyły w dniu 21.02.2017r w debacie społecznej pt.: "Bezpieczny Senior", która odbyła się w Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Jaracza 36.

Debata zorganizowana została z inicjatywy Komendanta I Komisariatu Policji KMP w Łodzi kom. Piotra Balla, a udział w niej wzięli Z-ca Komendanta I KP nadkom. Rafał Rękawiecki, podkom. Andrzej Strugalski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji I KP oraz asp. Andrzej Jałosiński Kierownik Rewiru Dzielnicowych II, Naczelnik SM dla Łodzi Śródmieścia Tomasz Pietrasiak, Z-ca Naczelnika SM dla Łodzi-Śródmieścia Krzysztof Bratkowski  oraz Z-ca Naczelnika SM dla Łodzi Śródmieścia Tadeusz Ratajski a także Pani Barbara Bartczak – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Łódź-Śródmieście. Debatę rozpoczęła prezentacja multimedialna podczas, której omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Śródmieścia, omówiono program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz narzędzia wspomagające pracę Policji takie jak Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Następnie omówiono zagrożenia związane z przestępczością wobec osób starszych zwłaszcza metodą na tzw wnuczka. Udzielono seniorom przydatnych rad oraz rozpropagowano specjalnie przygotowaną broszurę wśród zgromadzonych oraz ankiety do wypełnienia. 

  • Komendant I Komisariatu KMP w Łodzi prowadzi debatę społeczną.
  • uczestnicy spotkania
  • omawianie zagrożeń