Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego  w rejonie ulic Flatta – Przyszkole – al Jana Pawła II.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

a) w trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,

b) informowanie społeczności lokalnej podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie i Bibliotece Miejskiej nr 71 o występowaniu powyższych zagrożeń jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji w przypadku kierowania zgłoszeń,

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej w Łodzi,

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie
 • Biblioteka Miejska nr 71

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym.

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Grupowanie się osób bezdomnych na terenie posesji ulica Krośnieńska 18, które często spożywają alkohol, w wyniku czego zakłócają ład i porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia, a w ostateczności do wyeliminowania zjawiska bezdomności poprzez sukcesywne zabezpieczanie dostępu do nieruchomości przez administratora. Znaczne ograniczenie ilości wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego i spożywaniem alkoholu.

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie, Piastów Kurak, Bibliotece Miejskiej nr 69 informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu, zbieranie informacji o częstotliwości pojawiania się osób bezdomnych,

b) w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,

c)uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi,

d) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi,

e) proponowane miejsce postoju radiowozu  ramach mobilnego punktu konsultacyjnego – twój dzielnicowy,

f) informowanie osób bezdomnych o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w schroniskach dla bezdomnych, a w przypadku wyrażenia woli pobytu w takiej placówce pomoc przy przewiezieniu osoby bezdomnej.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie i Piastów Kurak
 • Biblioteka Miejsca nr 69
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców nr 6

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób bezdomnych dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie Skweru Dubaniewicza w okolicy ulic Paderewskiego / Strycharska.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Znaczne ograniczenie wykroczeń zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu oraz profilaktyka informująca  o szkodliwości spożywania aloholu,

b) w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi,

d) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów Kurak
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego i ciszy nocnej w rejonie ulicy Białostockiej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Łódź Chojny ul. Rzgowska 151 informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia,

b)  trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,

c) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 •  Rada Osiedla Łódź Chojny
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź – Chojny
 • Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi albo numerem alarmowym.

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W rejonie ulicy Paderewskiego od nr 31 do 43/45 ul. Jarosławska, ul. Rymanowska i Karpacka dochodzi do szerokiego zjawiska przestępczości samochodowej, tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Znaczne ograniczenie zdarzeń  zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania związanych ze zjawiskiem przestępczości okołosamochodowej.  

Proponowane działania:

 a) w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego oraz ulic przyległych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

b) podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów – Kurek informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych z przestępczością samochodową,

c) skierowanie w powyższy rejon większej ilości patroli także pełniących służbę po cywilnemu,

d)  uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi,

e)  miejsce postoju radiowozu w ramach mobilnego punktu konultacyjnego – twój dzielnicowy,

f) kontrola wskazanego rejonu w ramach działań nocnych pod krypt. „Nalot” realizowanych przez KP VII KMP Łódź..

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów - Kurak
 • Straż Miejska

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę powiadomić policję pod numerem alarmowym lub Dyżurnego VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi albo terenowego dzielnicowego.

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Na terenie posesji przy ulicy Sokola 13 znajduje się zabezpieczony pustostan w bardzo złym stanie technicznym, który może grozić zawaleniem, a w jego sąsiedztwie grupują się osoby spożywające alkohol lub zażywające środki odurzające oraz zakłócające ład i porządek publiczny.  

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.07.2019 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłócania ładu  i porządku publicznego. Czynności zmierzające do wydania decyzji dotyczącej rozbiórki pustostanu.

Proponowane działania:

a) w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego oraz terenu przyległego,

b) uwzględnienie wskazanego miejsca zagrożonego dla sił własnych i przydzielonych,

c) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi,

d) skierowanie pisma do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

e) skierowanie pisma do Urzędu Miasta Łodzi,

f) miejsce postoju radiowozu w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego – twój dzielnicowy.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów - Kurak
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców nr 6

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi albo pod numerem alarmowym,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w okolicy sklepu spożywczego przy ulicy Będzińska 1A.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego zmierzające do ich całkowitego wyeliminowania.

Proponowane działania:

 1. w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższych zagrożeń, jak również o  sposobach powiadamiania policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń,   
 2. W trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego działania represyjne na sprawcach wykroczeń,
 3. Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą,.
 4. Miejsce postoju radiowozu w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego – twój dzielnicowy.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów Kurak
 • Straż Miejska w Łodzi.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi albo numerem alarmowym,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Na ulicy Pustynnej 106 i pobliskich terenach zielonych dochodzi do nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Znaczne ograniczenie wykroczeń związanych z zaśmiecaniem terenów zielonych zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania.

Proponowane działania:
a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie  informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższych zdarzeń, jak również o  sposobach powiadamiania policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń.,    

b) W trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego. Działania represyjne na sprawców wykroczeń,

c) w trakcie odpraqw do służby zadaniowanie funkcjonariuszy OPP jak i Ogniwa Patrolowego KP VII,

d) Obserwacja wskazanego terenu w ramach służb mobilnego punktu konsultacyjnego – twój dzielnicowy,

e) Skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej o możliwość zastosowania fotopułapki.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMPw Łodzi albo numerem alarmowym.

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W rejonie ulicy Łaskowice w okolicy Parku Osiedlowego „Nad Nerem” położonego w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Neru i Dobrzynki dochodzi do zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez kierujących motocyklami i motorowerami.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie ilości wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

a) Podczas spotkań z przedstawicielami Rady Osiedla Nad Nerem jak i mieszkańcami ul. Łaskowice i Chocianowicka zbieranie informacji o częstotliwościach występowania tego zjawiska, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i prawidłowym zgłaszeniu wykroczenia,

b) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

c)  skierowanie pisma do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi,

d) w trakcie obchodu rejonu doraźna kontrola wskazanego miejsca zagrożonego, działania represyjne na sprawców popełnianych wykroczeń,

e) proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Nad Nerem

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi albo numerem alarmowym,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu , zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrębie przystanku autobusowego oraz terenu kamienicy przy ulicy Rudzkiej 8.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie we wskazanym miejscu zdarzeń związanych z popełnianiem wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz przestępstw. 

Proponowane działania:

a) kontrole w rejonie występującego zagrożenia, bezwzględne reagowanie na popełniane czyny zabronione,

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

c kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb mobilnego posterunku konsultacyjnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego,

d)spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia,

e) skierowanie pisma do Straży Miejsciej z informacją o występującym zagrożeniu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla
 • Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi – kontrola placówek handlowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się osób spożywających alkohol przy ulicy Ruchliwej 18 i Ruchliwej19.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na ul. Ruchliwej 18 i Ruchliwej 19 naruszających  ład i porządek publiczny, spożywających alkohol w miejscach publicznych. Ponadto wyeliminowanie dzikiego wysypiska śmieci jak również ujęcie sprawców zaśmiecania.

Proponowane działania:

a) bezwzględne reagowanie na  popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i  zakłócanie porządku publicznego, wyeliminowanie dzikiego wysypiska śmieci jak również ujęcie sprawców zaśmiecania w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu,

b) nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi w celu rozważenia możliwości użycia środków technicznych np. fotopułapki w celu wykrycia sprawców zaśmiacania,

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

d)kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego,

e) przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi – kontrola placówek handlowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dzikie wysypisko śmieci na terenie parkingu osiedlowego pod adresem Łódź ul. Starorudzka 50.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie zjawiska – dzikiego wysypiska śmieci na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

a) Nawiązanie współpracy z Ogniwem Patrolowym VII KP w celu wskazania w/w miejsca w zadaniach doraźnych dla policjantów pełniących służbę patrolową a co za tym idzie stosownego reagowania na wykroczenia,

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił przydzielonych,

c)nawiązanie współpracy ze Strażą Miejska w celu rozważenia możliwości użycia środków technicznych np. fotopułapki w celu wykrycia sprawców zaśmiecania,

d)współpraca ze społecznością lokalną w celu pozyskiwania informacji istotnych przy typowaniu sprawców zaśmiecania również podczas spotkań z Radą Osiedla Ruda,

e) nawiązanie kontaktu z mieszkańcami nowo powstałego osiedla mieszkaniowego przy ul. Starorudzka / Ekonomiczna w celu zwrócenia uwagi na zaistniałe zagrożenie i pomocy w typowaniu ewentualnych sprawców czynów zabronionych,

f) kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Ruda
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże elementów miedzianych na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.
Ograniczenie negatywnego zjawiska  kradzieży na terenie należącym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ze szczególnym zwróceniem uwagi na kradzieże elementów miedzianych o znacznej wartości.

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Dyrekcją Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,

b) nawiązanie współpracy z pracownikami firmy ochroniarskiej „ Pol-Park”,

c) w trakcie obchodu rejonu na terenie CZMP legitymowanie osób, dokonywanie kontroli osobistych, kontroli bagażu pod kątem rzeczy mogących pochodzić z przestępstwa lub służących do ich popełnienia, przez cały okres planu,

d) przekazanie zadań doraźnych dotyczących kontroli wskazanego miejsca dla sił własnych i przydzielonych przez cały okres planu,

e) kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące:

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Firma Ochroniarska  Pol-Park

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże i włamania do pojazdów w obrębie ulic Gościnna- Królewska-Natalii, Potulna, Sarmacka na zmianie I,II,III.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01. 2020 r.

Wyeliminowanie zjawiska kradzieży i włamań do pojazdów  w obrębie ulic  Gościnna, Królewska, Natalii, Potulna, Sarmacka.

Proponowane działania:

 a) skierowanie pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny Zatorze  z siedzibą w Łodzi ul. Chóralna 2 celem rozważenia umieszczenia kamer mogących pomóc w eliminacji włamań i kradzieży pojazdów oraz akcesori samochodowych,

b) skierowanie pisma informacyjnego o zagrożeniu do Ogniwa Patrolowego i Wydziału Kryminalnego KPVII KMP w Łodzi celem wyznaczenia zadań doraźnych podczas pełnienia służby,

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

d) wskazanie w/w lokalizacji jako proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, w trakcie jego postoju informowanie lokalnej społeczności o występującym zagrożeniu,

e)  legitymowanie osób przebywających na parkingach samochodowych bez wyraźnego celu oraz dokonywanie kontroli osobistej pod kątem ujawniania przedmiotów   pochodzących z przestępstwa, mogących służyć do jego popełnienia lub prawem  zabronione,

 f) współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zwiększenia dostępności zapisów z    monitoringu przemysłowego mogącego pomóc w identyfikacji sprawców przestępstw,

g) skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Łodzi ze wskazaniem zagrożonego miejsca celem doraźnej kontroli.

Podmioty współpracujące:

 • Spółdzielni Mieszkaniowa Chojny Zatorze
 • Straż Miejska w Łodzi           

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Niewłaściwe usytuowanie przejścia dla pieszych w Łodzi przy ulicy Łazowskiego 44.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Powstanie nowego przejścia dla pieszych w miejscu, które z uwagi na obecną infrastrukturę jest najbardziej przyjazne dla mieszkańców a tym samym wyeliminowanie wykroczeń związanych z przechodzeniem przez jezdnię w miejcu do tego niewyznaczonym.

Proponowane działania:

a) kontrola ulicy Łazowskiego w trakcie pełnienia służby w całym okresie realizacji planu,

b) skierowanie wystąpienia do ZdiT w Łodzi celem podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia nowego przejscia dla pieszych,

c) organizacja spotkania w Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny z mieszkańcami celem określenia form poparcia powyższej inicjatywy,

d) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu   do Straży Miejskiej w Łodzi,

e) opracowanie fiszki informującej dotyczącej zagrożenia związanego z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

f) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

g) opracowanie notatki dla sił własnych i przydzielonych z określeniem wyników kontroli miejsca objetego planem,

h) kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego,

i) skierowanie pisma do WRD KMP w Łodzi w zakresie wydania opinii o zmianę usytuowania przejścia dla pieszych,

j) nawiązanie wspołpracy z pracownikiem parkingu przy ul. Łazowskiego który zebrałby podpisy mieszkańców o zmianę przejscia.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu zabronionym przy ulicy Kurczaki 12  przez całą dobę,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Spadek zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

 1. Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na obszarze sektora 711 zadania dotyczącego wzmożonych kontroli doraźnych adresu Kurczaki 12 pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym,
 2. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego,
 3. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego, 
 4. Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu,    
 5. Spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia, 
 6. Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla.
 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w obrębie sklepu Żabka przy ulicy Wdzięcznej 9 w godzianach 6.00/23.00.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób naruszających ład i porządek publiczny oraz spożywających alkohol w pobliżu sklepu Żabka.

Proponowane działania:
a) w trakcie obchodu rejonu reagowanie na osoby spożywające alkohol oraz naruszające ład i porządek publiczny,

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu z uwagą na wszelkie wykroczenia przy ul. Wdzięcznej 9 do Straży Miejskiej w Łodzi,

c)uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych KPVII KMP w Łodzi i  sił zewnętrznych,

d)przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi,

e) kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego,

f) spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Kierownik i Ochrona sklepu Żabka
 • Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Naruszenia ładu i porządku publicznego na terenie Parku Wiejskiego położonego w obrębie ulicTomaszowska, Kolumny, Brójecka.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na terenie Parku Wiejskiego.

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Zarządem Rady Osiedla w celu ograniczenia lub weliminowania zjawiska,

b) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,

c) nawiązanie współpracy z kierownikiem utrzymania terenu zieleni miejskiej UMŁ w celu ograniczenia lub weliminowania zjawiska,

d) kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego,

e) w trakcie obchodu rejonu reagowanie na osoby spożywające alkohol oraz naruszające ład i porządek publiczny,

f) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu z uwagą na wszelkie wykroczenia w Parku Wiejskim do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada OsiedlaWiskitno
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi,

Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.