Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych V Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon I

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz , rozmów z mieszkańcami osiedla oraz punktami zgłaszanymi do KMZ B wynika, iż przy ul Nastrojowej na skwerze zieleni pomiędzy ul Pstrągową i Łososiową dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie skweru zieleni ( parku) znajdującego się przy Nastrojowej miedzy ul Pstrągową/Łososiową

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Robertem Stanionis tel. 789145952, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, . Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie  Skweru Miejskiego przy ul. Telimeny Pstrągowej  dochodzi do częstego spożywania alkoholu, oraz zanieczyszczania miejsca publicznego, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w tym rejonie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego na terenie Skweru Miejskiego przy ul Telimeny/Pstrągowa oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zaśmiecania miejsca bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Tomaszem Sutkowskim tel. 789145910, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rejon 2

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie  Skweru Miejskiego przy ul. Telimeny Pstrągowej  dochodzi do częstego spożywania alkoholu, oraz zanieczyszczania miejsca publicznego, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w tym rejonie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego na terenie Skweru Miejskiego przy ul Telimeny/Pstrągowa oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zaśmiecania miejsca bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Tomaszem Sutkowskim tel. 789145910, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rejon 3

opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z dyrekcją placówki oraz rozmów terenowego dzielnicowego z okolicznymi mieszkańcami ustalono, iż na terenie boiska Orlik przy Gimnazjum nr 15 i  XXX LO  przy ul. Sowińskiego 50/56 dochodzi do wybryków chuligańskich oraz przypadków niszczenia mienia szczególnie w okresie letnim, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z boiska oraz przechodzących przez jego teren i okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wybryków chuligańskich oraz przypadków dewastacji na terenie boiska Orlik .

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi, dyrekcja Gimnazjum nr 15 i XXX LO.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach. .

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym Mł. asp. Tomaszem Świątkiewiczem tel. 789145922, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w Technikum Geodezyjnym przy ul. Skrzydlatej 15 o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 4

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie analizy, zgłoszeń w KMZB i spostrzeżeń własnych terenowego dzielnicowego, ustalono, iż na terenie Parku nad rzeką Sokołówką dochodzi do częstego spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym i wybryków chuligańskich, które są w znacznym stopniu uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie niepożądanych zjawisk na terenie Parku nad rzeką Sokołówką.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowych - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub innych wykroczeń bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Krzysztof Kajdanek tel. 789 145 924 lub 42 665 15 11 oraz telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj!!! Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych jest wykroczeniem.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia ona kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 5

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz ,  rozmów z mieszkańcami osiedla oraz właścicielami  sklepów przy ul. Pasiecznej , a przede wszystkim analizy przestępstw i wykroczeń za I kwartał 2019 roku uznano iż miejscem zagrożonym kradzieżami samochodów oraz akcesorii samochodowych  są posesje przy ul. Pasiecznej 2/6 i Pasiecznej 8/12.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego przestępczością około samochodową.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska , Sekcja d/w z Przestępczością około samochodową KM P w Łodzi

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – kontrole parkingów , kontrole doraźne wyjeżdżających z nich pojazdów pod katem legalności ich użytkowania , spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków kradzieży samochodów lub ich akcesoriów  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Piotr Bobek tel. 516 438 485, 42 665 15 11  telefon alarmowy Policji 112, dyżurnym Komisariatu 5-go Policji w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 60  tel. 42 665 15 56 . Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, kradzieże pojazdów i ich akcesorii to przestępstwo. !

Pamiętaj , osoby  które ujawniają przypadki przestępczości około samochodowej mają obywatelski obowiązek zawiadomienia o ich zaistnieniu.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 6

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Radogoszcz Zachód ustalono, iż przy ul. 11-go Listopada 5 A Tesco oraz teren przyległy, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w pobliżu oraz korzystających z komunikacji miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie marketu Tesco przy ul.11-go Listopada 5 A.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st.sierż Klaudia Bejm  tel. 789 145 927, 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Parkingi niestrzeżone przy  ul. Ziołowej 3/5/7 – kradzieże pojazdów i akcesoriów samochodowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2020 roku:

Zminimalizowanie zdarzeń o charakterze przestępczym w rejonie służbowym w tym włamań oraz kradzieży pojazdów.  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych bloków.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, oraz inne służby (np. Straż Miejska) dokonywać będą kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu.

Prowadzenie cyklicznych rozmów z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych. Nawiązywanie kontaktu z zarządcami budynków proponując montaż rozszerzonego monitoringu celem eliminacji zagrożenia.

Podmioty współpracujące:

 • R.O. Radogoszcz-Zachód
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Mieszkańcy Osiedla Radogoszcz-Zachód

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez osoby pod w/w adresem  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Marcinem Dębowskim tel. 789 145 935 , 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętajmy!!!   Każdy może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 8

Opis zdiagnozowanego problemu:

Teren zielony - Stawy Wasiaka przyległy do ul. Deczyńskiego, ul. Morelowej, ul. Kryzysowej, ul. Rybackiej – gromadzenie się osób, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, co w znacznym stopniu jest uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób oraz osób korzystających z terenów zielonych. Miejsce wybrano na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi oraz rozmów z mieszkańcami osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia  w postaci zakłócania porządku publicznego w rejonie Stawów Wasiaka przy ul. Deczyńskiego.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów – Marysin - Rogi, Straż Miejska

Proponowane działania:

Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. W ramach obchodu rejonu, kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych, współpraca ze Strażą Miejską, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji -bezwzględne reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego. Spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z przedstawicielami Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez osoby pod w/w adresem  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Lechowski Michał  tel. 789 145 945, 42 665 15 11 lub telefon alarmowy 112.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów-Marysin-Rogi organizowanej w Zespole Szkół Geodezyjno Technicznych przy ul. Skrzydlatej 15 w Łodzi, w  drugi wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, zakłócanie spokoju i porządku publicznego  to wykroczenie!

Pamiętaj, osoby nie stosujące się do przepisów nie tylko popełniają wykroczenie ale wywołują też niechęć mieszkańców do przechodzenia w tym rejonie.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 9

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na  podstawie zgłaszanych punktów KMZB oraz rozmów z osobami korzystającymi z obiektów w Arturówku ustalono,iż na terenie Arturówka tj. ul. Skrzydlata dochodzi do wybryków chuligańskich oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z wypoczynku w Arturówku.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wybryków chuligańskich oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie wypoczynkowym w Arturówku ul. Skrzydlata i terenie przyległym.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi, Straż Miejska, KMZB.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na wybryki chuligańskie o spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków wybryków chuligańskich oraz spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. szt. Łukasz Redzy tel. 789145950, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Wzniesień Łódzkich organizowanej w drugi piątek miesiąca w siedzibie SP nr. 142 przy ul. Łupkowej 6 o godz. 18.00 oraz Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjnych i Technicznych nr 13 przy ul. Skrzydlata 15 o godz. 18:00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 10

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie, jak i na skutek sprawdzeń w bazach danych RSOW wynika, iż w Parku Helenów dochodzi do wybryków chuligańskich jak i spożywania alkoholu oraz kradzieży i przywłaszczeń mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest doprowadzenie do zwiększenia bezpieczeństwa, zminimilizowaniailości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie. Zredukowanie ilości kradzieży i przywłaszczeń. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z powyższego Parku.

Podmioty współpracujące:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi,
 • Straż Miejska,
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia jakichkolwiek przypadków zagrożeń lub spostrzeżeń  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Arturem Kowalczykiem tel. 789 145 959, 42 665 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt      z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 11

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, jak i administratorami pobliskich kamienic, oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie, jak i na skutek sprawdzeń w bazach danych RSOW wynika, iż przy ul. Czarnieckiego 1 dochodzi do nieprawidłowego parkowania co w znacznym stopniu jest uciążliwe dla mieszkańców przedmiotowej posesji jak i właścicieli pozostawianych pojazdów. Pod wskazanym adresem  dochodzi także do złośliwości tj. porysowań pojazdów.

Zakładanycel do osiągnięcia:

Zakładanymcelem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń mających miejsce przy ul. Czarnieckiego 1, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Straż Miejska
 • Spółdzielnia oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarówno wskazanej posesji jak i pobliskich.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowania mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco  o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Publikacji dotyczących osiągnięć, medialnych doniesień dotyczących realizacji zadań przez dzielnicowych.

Ważneinformacjedlamieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania oraz wynikających z tego utrudnień bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. szt. RadosławemStawińskim tel. 516 438 717,  42 665 15 64 lub telefon alarmowyPolicji 112.

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego wykroczenia czy też przestępstwa niezwłocznie dzwoń na telefon alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców,  ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie).

 

Rejon 12      

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, jak i administratorami pobliskich kamienic, oraz na podstawie ustaleń własnych właściwego rejonowo dzielnicowego wynika, iż przy ul. Emilii Plater 20, oraz na terenie bezpośrednio przyległym do powyższego adresu, ze szczególnym uwzględnieniem pergoli śmietnikowej, dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania przestrzeni publicznej, oraz aktów wandalizmu i niszczenia mienia w postaci nanoszenia na elewacje budynków malunków graffiti. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji..

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego przy ul. Emilii Plater 20, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Straż Miejska,
 • Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące swoim wpływem opisywany teren.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Dariuszem Bielawskim tel. 789 145 991, 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt       z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 13

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla oraz punktami zgłaszanymi do KMZB, oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie, jak i na skutek sprawdzeń w bazach danych RSOW wynika, iż na posesji przy ul. Brzeskiej 18 w Łodzi dochodzi do grupowania się bezdomnych, zaśmiecany jest teren przyległy do posesji. Stan budynku stanowi zagrożenie – bardzo zły stan techniczny.  Zdarzenia te w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla, oraz innych osób korzystających z przestrzeni zielonej miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest zabezpieczenie posesji przed dostępem osób bezdomnych i uporządkowanie terenu przyległego do posesji.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Straż Pożarna,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,  UMŁ.

Proponowane działania:

Kierowanie patroli, wskazanie miejsca zagrożonego.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków bezdomnych bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym (w zastępstwie) sierż. sztab Dariuszem Bielawskim tel. 789 145 959, 42 665 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, zaśmiecanie to wykroczenie!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt      z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 14

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami, pracownikami pobliskiego sklepu TESCO, oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie i bazy danych RSOW wynika, iż przy ul. Współzawodniczej 2 jest brak oświetlenia oraz chodnik tam najdujący jest w bardzo złym stanie co ma wpływ na bezpieczeństwo poruszających się tam osób. Powyższe ma też wpływ na nieprawidłowe parkowanie. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest powstanie nowego chodnika oraz oświetlenia co zwiększy poczucie bezpieczeństwa oraz zminimalizuje nieprawidłowe parkowanie.

Podmioty współpracujące:

 • Administracja DOMGROS,
 • Wydział Inwestycji UMŁ,
 • Zarząd Dróg i Transportu,
 • Straż Miejska
 • telewizja lokalna BAŁ-SAT.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących problemach i podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia jakichkolwiek uwag czy też spostrzeżeń bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Rafałem Kępskim tel. 789 146 024 , 42 665 15 64 lub telefon alarmowy Policji 112.

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego przestępstwa bądź wykroczenia, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 15

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, jak i administratorami pobliskich kamienic, oraz na podstawie ustaleń własnych właściwego rejonowo dzielnicowego wynika, iż przy ul. Joselewicza 11, oraz na terenie bezpośrednio przyległym do powyższego adresu, ze szczególnym uwzględnieniem podwórek kamienic, dochodzi do  grupowania się młodzieży, zaśmiecania przestrzeni publicznej, oraz aktów wandalizmu i niszczenia mienia w postaci nanoszenia na elewacje budynków malunków graffiti. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji..

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego przy ul. Joselewicza 11, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Straz Miejska,
 • Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące swoim wpływem opisywany teren.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania        z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco  o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków  wybryków chuligańskich bardzo proszę   o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Dawidem Ptasińskim tel. 789 146 054 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenie!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt  z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 16

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z władzami uczelni, punktami zgłaszanymi do KMZB, oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie, jak i na skutek sprawdzeń w bazach danych RSOW wynika, iż przy ul. Łagiewnicka 59a dochodzi do wykroczeń natury porządkowej oraz przypadków spożywania alkoholu oraz zaśmiecania. Zdarzenia te w znacznym stopniu są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców .

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych wykroczeń porządkowych w tym rejonie.

Podmioty współpracujące:

 • administrator opisywanego terenu,
 • Straz Miejska,
 • mieszkańcami pobliskich posesji.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami, administratorem terenu przynależnego do Skweru- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla okolicznych mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków składowania odpadów i śmieci bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Marcin Łodziato tel. 789 146 078 , 42 665 15 62 lub telefon alarmowy Policji 112.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt  z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 17

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami i zgłoszeniami odnotowanymi w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, iż przy ul. Rysownicza 1/3 – ogrodzony teren Szkoły Podstawowej Nr 30, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu przez młodzież oraz zaśmiecania i zakłócania ładu i porządku publicznego. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w tym rejonie,
 • Straż Miejska,
 • pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 30.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Grzegorz Jeż tel. 789 146 061 , 42 665 15 64 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 18

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami oraz administratorami pobliskich budynków,  na podstawie analizy przestępczości na danym terenie i bazy danych RSOW, a także oznaczeniami w KMZB, wynika, iż przy ul. Łagiewnickiej 92/94/96  dochodzi do gromadzenia się miejscowego elementu, spożywania alkoholu, zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz innych wykroczeń o charakterze porządkowym. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Straż Miejska,
 • Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Lokali Miejskich.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania  z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Problematyka związana z założeniami Planu Działań Priorytetowych poruszana będzie każdorazowo na spotkaniach Rady Osiedla Bałuty - Centrum i działającej przy niej Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Bałuty - Centrum

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Michałem Kawczyńskim tel. 789 146 062 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt        z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 19

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami oraz administratorami pobliskich budynków, a także oznaczeniami w KMZB, wynika, że przy skrzyżowaniu ul. Murarskiej i ul. Blacharskiej dochodzi do spożywania alkoholu oraz innych wykroczeń o charakterze porządkowym. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego.

Podmioty współpracujące:

 • administratorzy pobliskich budynków,
 • Straż Miejska,
 • Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania  z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Problematyka związana z założeniami Planu Działań Priorytetowych poruszana będzie każdorazowo na spotkaniach Rady Osiedla Bałuty - Centrum i działającej przy niej Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Bałuty - Centrum

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż Łukaszem Stasiakiem tel. 789 146 063 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rejon 20

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z władzami uczelni, punktami zgłaszanymi do KMZB, oraz na podstawie analizy przestępczości na danym terenie, jak i na skutek sprawdzeń w bazach danych RSOW wynika, iż przy ul. Zmienna 7/9, 11, 15a, 15b ( Skwer ) dochodzi do wykroczeń natury porządkowej oraz przypadków spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia. Zdarzenia te w znacznym stopniu są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców .

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych wykroczeń porządkowych w rejonie zieleńca, a poprzez edukacje i działania prewencyjne wyeliminowanie aktów wandalizmu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Łodzi, który jest administratorem opisywanego terenu.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami, administratorem terenu przynależnego do Skweru- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu, innych wykroczeń porządkowych lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Maciejem STOKOWSKIM  tel. 789-146-010, 42-665-15-62 lub telefon alarmowy Policji 112.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)