Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych IV Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Skwer/plac zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i ulicy Gdańskiej - gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. skweru z placem zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i ulicy Gdańskiej przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje skwer/plac zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i ulicy Gdańskiej. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

W rejonie Placu Barlickiego/ul. Mała-targowisko, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłóceń porządku publicznego, gromadzenia się osób bezdomnych.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego oraz gromadzenia się osób bezdomnych.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Pl. Barlickiego, ul. Mała przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje Pl. Barlickiego oraz ul. Małą. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Administracja Nieruchomości „Zielony Rynek”

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Lipowa 58- zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przedmiotowej posesji przez osoby przebywające na terenie podwórza, które spożywają alkohol i głośno się zachowują, zanieczyszczanie posesji.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zanieczyszczania posesji i zażywania tzw. „dopalaczy” oraz zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Lipowa 58 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Lipową 58. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, używających tzw. „dopalaczy” bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Wspólnota Mieszkaniowa Lipowa 58
 • Zarząd Lokali Miejskich RON 8

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Pogonowskiego 79- w rejonie ulicy Pogonowskiego 79 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętym zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego, gromadzenia się młodzieży.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na ul. Pogonowskiego 79.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Pogonowskiego 79 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Pogonowskiego 79. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Administracja Nieruchomości „Zielony Rynek”

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Gdańska 148- w rejonie ulicy Gdańskiej 148 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętym zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego, gromadzenia się młodzieży.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, niszczenia mienia, oraz kradzieży.

Kontrola wskazanego miejsca tj. Gdańska 148 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z kierownictwem i pracownikami stacji paliw, informowanie o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren stacji paliw. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenia i ujawnienia osób spożywających alkohol, dopuszczających się wybryków chuligańskich bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Administracja posesji

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.


 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Łąkowa 1. W ul. Łąkowej 1 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na ul. Łąkowej 1

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Łąkowa 1 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Łąkowa 1. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Radwańska 46- dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłóceń porządku publicznego, gromadzenia się osób bezdomnych.
 

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i gromadzenia się osób bezdomnych na ul. Radwańska 46

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Radwańska 46 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Radwańska 46. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

 

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że zaistnienie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń lub wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Kasprzaka 51- zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przyległych posesji przez osoby stojące w podwórzu  tej posesji, którzy spożywając alkohol w miejscu niedozwolonym głośno zachowują się.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.08.2019 do 30.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Kasprzaka 51 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Kasprzaka 51. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00 a także w siedzibie  RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również to  sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Mielczarskiego 31-Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 do 31.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania braku lub nieprawidłowej numeracji kamienic, a w szczególności numeracja lokali mieszkalnych.

Kontrola wskazanego miejsca przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz RON nr 9 ul. Wapienna 15.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował wskazane miejsce. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby  w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Ron 9, Łódź, ul. Wapienna 15
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego  w siedzibie RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów  w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może również to  sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Okrzei 15/17-zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom  posesji przez osoby stojące przed i za budynkiem,  spożywające alkohol w  miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zaśmiecające teren oraz głośno zachowujące się, do zagrożeń dochodzi w godzinach 10-21.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 do 31.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Okrzei 15/17  przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi, Administracją Zasobów Komunalnych RON 9, Wspólnotami Mieszkaniowymi

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Okrzei 15/17. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00, a także w siedzibie  RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Żeromskiego 1a-  spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 do 31.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanego miejsca tj. ul. Żeromskiego 1a przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie  ul. Żeromskiego 1a. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolować będą pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • RON 9 w Łodzi, ul. Wapienna 15
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego  w siedzibie  RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie „parku kieszonkowego” przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/Pogonowskiego oraz skweru i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/28 Pułku Strzelców Kaniowskich.

Kontrola wskazanego miejsca „parku kieszonkowego” przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/Pogonowskiego oraz skweru i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/28 Pułku Strzelców Kaniowskich przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 do 31.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zakłócania spokoju.

Przekazywanie wiedzy jak największej ilości społeczeństwu lokalnego poprzez konsultacje społeczne, prelekcje, debaty społeczne oraz spotkania. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi, Administracją Zarządu Lokali Miejskich Plac Barlickiego 11.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje „park kieszonkowy” przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/Pogonowskiego oraz skwer i plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/28 Pułku Strzelców Kaniowskich Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia ujawnienia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Administracja Zarządu Lokali Miejskich Plac Barlickiego 11
 • Mieszkańcu posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zagrożonych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego  w siedzibie  RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Nieprawidłowa numeracja porządkowa lub jej brak w lokalach mieszkalnych, lokalach gospodarczych oraz punktach handlowo-usługowych w podległym rejonie służbowym.

Kontrola miejsc z nieprawidłową numeracją przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.08.2019 do 31.01.2020 r.:

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zagrożenia, wyeliminowanie lokali mieszkalnych, posesji nie posiadających numeracji, sprawniejsze i szybsze realizowanie działań służb, poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowych.

Przekazywanie wiedzy jak największej ilości społeczeństwu lokalnego poprzez konsultacje społeczne, prelekcje, debaty społeczne oraz spotkania. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz z pracownikami Administracji.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon służbowy i reaguje na przedmiotowe zagrożenie. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Wspólnoty Mieszkaniowe

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego  w siedzibie  RON nr 9, ul. Wapienna 15, pokój 10 w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 64 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.