Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych III Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Rejon przyległy bloku 313 przy ulicy Wyszyńskiego 59 w Łodzi gdzie gromadzą się osoby spożywające napoje alkoholowe, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez  zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów przyległych do w/w garaży oraz załatwiający swoje potrzeby fizjologiczne czym dają powód do zgorszenia.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy al. Wyszyńskiego 59. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach  podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren Uroczysko Lublinek ul. Zamiejska w szczególności teren przyległy do Stawu Bielice, gdzie w porze porannej, popołudniowej i nocnej dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania porządku i wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a w rezultacie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem porządku we wskazanym miejscu. 

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 2 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu Uroczyska Lublinek. Ścisła współpraca z Nadleśnictwem oraz reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu) oraz leśniczym zarządzającym terenami zielonymi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren skweru zieleni usytuowany w rejonie posesji Popiełuszki 5. Dochodzi tam do popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, głównie w postaci spożywania napojów alkoholowych oraz zakłócenia ładu i porządku prawnego głównie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej. Dodatkowo jest to rejon grupowania się osób bezdomnych.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu w okolicy przedmiotowego miejsca ul. Popiełuszki 5.  Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach  podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), UMŁ ( kontrole pod kątem sprzedaży alkoholu).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja KomendA

 

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren zielony przyległy do Parafii Najświętszego Serca Jezusowego  - ulica Retkińska 127 gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu- do powyższych zdarzeń dochodzi w ciągu całego dnia.          

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Retkińskiej 127. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Cały rejon nr 5 gdzie nie ma prawidłowo oznaczonych i wyznaczonych przejść dla pieszych co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców osiedla- głównie  miejsca to ul. Retkińska 114, Olimpijska 7, Przełajowa 16 oraz Florecistów 15,

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Naniesienie czterech przejść dla pieszych tj. ul. Retkińska 114, Olimpijska 7, Przełajowa 16 oraz Florecistów 15, a także prawidłowe ich oznakowanie  znakami drogowymi D-6.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 5 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do podanych wyżej adresów celem kontroli infrastruktury drogowej . Reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane przez kierujących w RD głównie wobec pieszych. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz WRD, UMŁ.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda.

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren przyległym do sklepu z alkoholami mieszczący się w Łodzi przy ul. Maratońskiej 25B gdzie w godzinach dziennych jak i wieczornych dochodzi do zakłóceń porządku poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 6 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepu z alkoholami ul. Maratońska 25b. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), , telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz UMŁ.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren wokół bloku mieszczącego się na ulicy Kusocińskiego 86b  , wraz z  terenem przyległym do pobliskich szkół tj. SP 6, SP 44, 22 Gimnazjum i XXXIII L.O. gdzie gromadzą się osoby spożywające napoje alkoholowe, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów przyległych do garaży oraz załatwiający swoje potrzeby fizjologiczne czym dają powód do zgorszenia.  

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do bloku Kusocińskiego 86b oraz pobliskich szkół. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), dyrekcja szkół.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren ul. Nowy Józefów 70 i ul: Gilletta na całej jej długości, gdzie w godzinach dziennych jak i wieczorowo-nocnych dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz naruszania innych przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych  z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 8 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenie ul. Nowy Józefów 70 i ul. Gilletta i reagowanie na wszelkie naruszenia przepisów Ruchu Drogowego w miejscu objętym realizacją planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), właściciele obiektów sąsiadujących z ulicą gdzie parkują poajzdy oraz Wydział Ruchu Drogowego a także kierownictwo ŁSSE.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/:

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9 Dzielnicowy

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wywoływanie zgorszenia na terenie osiedla im. Montwiłła Mireckiego w obrębie skweru znajdującego się u zbiegu ulicy Srebrzyńskiej, Jęczmiennej, Jarzynowej  odnotowywanych głównie w godzinach popołudniowo-wieczornych

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przez okolicznych mieszkańców i jednoczesne niedopuszczenie do wzrostu ilości odnotowywanych zgłoszeń w zakresie naruszeń porządku publicznego w okresie objętym priorytetem.

Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska w Łodzi Oddział Polesie

Proponowane działania

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW  Zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest pod groźbą grzywny – art 51 KW
 • Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów zabronione jest pod groźbą grzywny – art 43 ust.1 u.w.t.p.a.

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

  Zakłócenia ładu i porządku publicznego u zbiegu ul. Zyndrama i Rokitny poprzez nieobyczajne wybryki oraz zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  zakłóceń ładu i porządku oraz zaśmiecania terenu publicznego u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny.

Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Zdrowie Mania

Proponowane działania

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW oraz zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest pod groźbą grzywny – art 51 KW

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:
Ogólnodostępny teren rekreacyjno-sportowy usytuowany pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 ul. Hufcowa 20A w Łodzi a blokiem znajdującym się przy ul. Babickiego 6 w Łodzi, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo-nocnej gromadzą się osoby, które spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny oraz dają powód do zgorszenia.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r .

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020 r .jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie ogólnodostępnym  usytuowanym w rejonie posesji pomiędzy  ul. Hufcowa 20A a ul. Babickiego 6   w Łodzi.
Podmioty współpracujące

 • Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.  
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrębie skweru zielonego usytuowanego na tyłach posesji  ul. Rajdowej 7 poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

 Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie skweru przy ul.Rajdowej 7 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski"

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA
   

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

   Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrębie skweru przy ul. Wileńska 57 poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie skweru usytuowanego przy ul. Wileńska 57 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

 • Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta w Łodzi
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polesie"

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrębie placu zabaw przy ul. Bratysławskiej 3A poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie placu zabaw przy ul. Bratysławskiej 3A w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew"


Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:
Gromadzenie się osób zażywających środki odurzające na terenach zielonych wzdłuż ulicy Cieplarnianej, w szczególności rejon pustostanu na wysokości posesji oznaczonej numerem 3


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  niepożądanego zjawiska tj. gromadzenia się osób zażywających środki odurzające na terenach zielonych wzdłuż ulicy Cieplarnianej.


Podmioty współpracujące
Straż Miejska w Łodzi


Proponowane działania

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zażywających środki odurzające.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – art. 62 pkt. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii