Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych II Komisariatu

Rewir Dzielnicowych I
Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w obrębie posesji przy ulicy Lutomierskiej 30


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze  spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:
W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon posesji ulica Lutomierska 30. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem .


Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 2


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:
Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w obrębie skweru zieleni znajdującego się w Łodzi przy ulicy Gandhiego 29


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.


Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu.

Proponowane działania:
W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon skweru przy ulicy Gandhiego 28. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem .

Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 3


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu oraz zaśmiecania w obrębie posesji ulica Osiedlowa 8.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Proponowane działania:
W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon posesji ulica Osiedlowa 8. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.


Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu na terenie boiska Orlik usytuowanego w Łodzi przy ulicy Kutrzeby 4

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Proponowane działania:
W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon boiska Orlik przy ulicy Kutrzeby 4. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 5


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:
Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 104

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.


Proponowane działania:
W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon boiska Orlik przy ulicy Kutrzeby 4. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 6


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, akty wandalizmu w obrębie skweru przy ulicy Żubardzka/al. Włókniarzy

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020r.


Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz wyeliminowanie aktów wandalizmu .

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje skwer ul. Zubardzka/al. Włokniarzy. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Reja. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa im Reja

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  


Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji usytuowanych pod adresami ulica Łanowa 8 oraz Łanowa 10

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.


Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje terenu posesji przy ulicy Łanowej 8-10. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 30


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.


Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje terenu pawilonu handlowego w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 30. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 9


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu  aktów wandalizmu w obrębie  placówek handlowych znajdującego się w Łodzi przy ulicy Traktorowej 49

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym  oraz aktów wandalizmu.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje pawilony przy ulicy Traktorowej 49 Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  


Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębi placówek handlowych w Łodzi przy ulicy Rojnej 25.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu , naruszania ładu i porządku publicznego.


Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren placówek handlowych ul. Rojna 25. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  


Rewir I Dzielnicowych
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych w Łodzi przy ulicy Wici 1-3

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu , naruszania ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren pawilonów handlowych przy ulicy Wici 1-3. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu
/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

II Komisariat Policji KMP w Łodzi

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie posesji położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 15.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz przywrócenie ładu i porządku na terenie posesji .

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje posesję przy ul. Zgierskiej 15. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem. 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez osoby dokonujące kradzieży kieszonkowych oraz osoby wprowadzające do handlu wyroby alkoholowe i tytoniowe bez  znaków polskiej akcyzy skarbowej na terenie targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia zjawiska kradzieży kieszonkowych, handlu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez znaków polskiej akcyzy skarbowej, oraz przywrócenie ładu i porządku publicznego na terenie targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób dokonujących kradzieży kieszonkowych, handlujących wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez znaków polskiej akcyzy skarbowej, bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,
Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi,
Administrator targowiska.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem. 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. Ks.Brzóski 61 przez osoby zakłócające porządek publiczny  w tym osoby spożywające alkohol .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Ks. Brzóski 61. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. Srebrnej 22 przez  osoby nieprawidłowo parkujące pojazdy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Srebrną 22. Kierowane są patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania wykroczeń w ruchu drogowym. Informowana jest także społeczność lokalna o występowaniu naruszeń w ruchu drogowym, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowano działania mające na celu adaptacje terenu uniemożliwiającą nieprawidłowe parkowanie.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi,

Administracja Nieruchomościami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu, może stanowić wykroczenie z art. 92,97 lub 144k.w., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych, takich jak np. uszkodzenie mienia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócające porządek publiczny w Łodzi przy ulicy Hipotecznej 25b.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Hipoteczną 25b. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowania adaptację terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi,

Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Rada Osiedla.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. 

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 KW. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi na ciągu ulic Kniaziewicza1/5, Kalinowa przez osoby nieprawidłowo parkujące swoje pojazdy .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów w obrębie ul. Kniaziewicza 1/5 ,Kalinowa.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Kniaziewicza 1/5 ,Kalinową . Kierowane są patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania wykroczeń w ruchu drogowym. Informowana jest także społeczność lokalna o występowaniu naruszeń w ruchu drogowym, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowano działania mające na celu adaptacje terenu uniemożliwiającą nieprawidłowe parkowanie. 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu, może stanowić wykroczenie z art. 92,97 lub 144k.w., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych, takich jak np. uszkodzenie mienia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi ul.Liściasta w obrębie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec” przez grupowanie się młodzieży oraz osoby zaśmiecające teren,spożywające alkohol w miejscach publicznych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie grupowania się młodzieży oraz  zaśmiecania terenu ,spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w rejonie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec” w Łodzi przy ulicy Liściastej.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul.Lisciastą w rejonie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec”. Kierowane są patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców przestępstw i wykroczeń. Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych czynach i kierowaniu patroli  funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania przestępstw i wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna o występowaniu naruszeń w ruchu drogowym, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowano działania mające na celu tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że zaśmiecanie terenu,spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i zakłócenia ładu i porządku publicznego może stanowić wykroczenia  z art. 145,KW, 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 KW, jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi na ulicy Romanowska przez osoby nieprawidłowo parkujące swoje pojazdy .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów w obrębie ul. Romanowskiej.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Romanowską . Kierowane są patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania wykroczeń w ruchu drogowym. Informowana jest także społeczność lokalna o występowaniu naruszeń w ruchu drogowym, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowano działania mające na celu adaptacje terenu uniemożliwiającą nieprawidłowe parkowanie. 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu, może stanowić wykroczenie z art. 92,97 lub 144k.w., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych, takich jak np. uszkodzenie mienia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby zaśmiecające teren w Łodzi przy zbiegu ulicy Grodów Nadburzańskich / Szczecińska.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z zaśmiecaniem terenu.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do zbiegu ulic Grodów Nadburzańskich / Szczecińska. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zaśmiecające teren. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowania adaptację terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145 KW. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 21

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby zaśmiecające teren Parku Grabieńskiego w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z zaśmiecaniem terenu parku.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren Parku Grabieńskiego. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zaśmiecające teren. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.  Zainicjowania adaptację terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

Straż Miejska w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145 KW. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.