Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych I Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : aleja Polskiego Czerwonego Krzyża – grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, które dopuszczają się zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz aktów wandalizmu szczególnie w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo-nocnych.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy",
 • podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw. „Handlu ludźmi”
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi ,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Abramowskiego 41 oraz ul. Abramowskiego 31 – grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, które dopuszczają się zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz aktów wandalizmu szczególnie w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo-nocnych.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy";
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym );

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : teren przyległy do posesji ul. Kilińskiego 153 – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy";
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do posesji ul. Wólczańska 144 – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy";,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112  lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do posesji ul. Kilińskiego 122/128 – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy"
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym)

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do skweru Powstania Węgierskiego – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy",
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do podwórza posesji ul. Jaracza 15  – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy",
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdą środę w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 8 :

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do posesji ul. Wschodnia 59  – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, osoby zażywające środki odurzające tzw. dopalacze, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach 12.00-03.00 (zmiana II i III oraz dni weekendowe)

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy",
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : przejście pomiędzy al. Kościuszki 40 a ul. Piotrkowska 103/105 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego "Twój Dzielnicowy",
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi, 
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do posesji ul. 6go Sierpnia 5 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych zmiana II oraz dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Zarządzie Lokali Miejskich ul. Piotrkowska 86

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 15:00 w Zarządzie Lokali Miejskich Łódź ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie: Ulica Wschodnia 51 rozprowadzanie i zażywanie środków odurzających –całodobowo. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców jak również Administrację Nieruchomości oraz zgłoszeń nanoszonych w KMZB.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Teren przyległy do sklepu Carrefour Express przy ulicy Legionów 16 w Łodzi - osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócające bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz osoby żebrzące uciążliwe dla społeczeństwa, całodobowo.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : ul. Zachodnia 55A oraz teren przyległy do posesji  – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zanieczyszczających teren posesji. Zagrożenie występuje całodobowo z szczególnym nasileniem w godzinach 12-22.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • nawiązanie współpracy z administratorem posesji celem poprawy zabezpieczeń terenu.
 • wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi dokonanie kontroli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu w najbliższym rejonie na ul. Zachodniej

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Północna 21 – teren podwórza posesji - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu posesji - całodobowo

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • nawiązanie współpracy z administratorem posesji

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Pomorska 32- Teren posesji - gromadzenie się osób postronnych z tzw. marginesu społecznego, które spożywają alkohol, zakłócają porządek prawny- problem występuje cała dobę.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • Kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem sprzedaży alkoholu  z naruszeniem obowiązującego prawa w szczególności osobom nieletni.
 • Ponowne skierowanie pisma do Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi RON 13 ul. Pomorska 115B dot. zabezpieczenia wejścia na teren posesji objętej Planem Działań Priorytetowych.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Wierzbowa 16B- Teren posesji - gromadzenie się osób postronnych z tzw. marginesu społecznego, które spożywają alkohol, zakłócają porządek prawny- problem występuje cała dobę

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • Kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem sprzedaży alkoholu  z naruszeniem obowiązującego prawa w szczególności osobom nieletni.
 • Ponowne skierowanie pisma do Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi RON 13 ul. Pomorska 115B dot. zabezpieczenia wejścia na teren posesji objętej Planem Działań Priorytetowych.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Ulica Pomorska 65 – teren przed wjazdem na parking sklepu Netto i Rossmann- osoby bezdomne i żebrzące

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 18 :

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Tramwajowa 19 – teren przyległy do posesji – gromadzenie się grup młodzieży zakłócających swoim zachowaniem porządek prawny

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym

Rejon nr 19

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : teren przyległy do stacji paliw Lukoil przy ulicy Kopcińskiego 31C I 31D w Łodzi – grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem w szczególności w godz. 13:00 – 22:00

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )

Rejon nr 20

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Ulica Strajku Łódzkich Studentów 13 - teren przyległy do Domu Studenta - przebywanie osób postronnych spożywających alkohol w szczególności w godz. 15:00-22:00

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2019 r -31.01.2020 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej w Łodzi - Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej
 • bezwzględne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego wyznaczenie miejsca postojowego pod wskazanym adresem w całym okresie działania Planu Priorytetowego
 • objęcie szczególnym nadzorem wyznaczonego miejsca przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie działania Planu Priorytetowego

Ważne informacje dla mieszkańców Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00 w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Rejon Obsługi Najemców Łódź, ul. Piotrkowska 86 odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym )