Punkty konsultacyjne dzielnicowych

Punkty konsultacyjne dzielnicowych w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi

Celem umożliwienia mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie miasta Łodzi nawiązania kontaktu z dzielnicowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wspólnie z przedstawicielami Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w ramach wspólnej inicjatywy utworzyli punkty konsultacyjne dla dzielnicowych.

Idea tego przedsięwzięcia polega na ułatwieniu społeczności lokalnej, bezpośrednich zgłoszeń o problemie lub zdarzeniu do właściwego terenowo dzielnicowego. Inicjatywa ma także na celu poznanie swojego dzielnicowego, wymienienie uwag, wdrożenie propozycji, które poprawią bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania.

Podjęte działania są zbieżne z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, który w głównej mierze ma na celu ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami, a także zacieśnienie jego współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 
Punkty konsultacyjne dzielnicowych w załącznikach
 
Powrót na górę strony