Punkty konsultacyjne dzielnicowych w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi

Punkty konsultacyjne dzielnicowych w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi

Celem umożliwienia mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie miasta Łodzi nawiązania kontaktu z dzielnicowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wspólnie z przedstawicielami Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w ramach wspólnej inicjatywy utworzyli punkty konsultacyjne dla dzielnicowych.

Idea tego przedsięwzięcia polega na ułatwieniu społeczności lokalnej, bezpośrednich zgłoszeń o problemie lub zdarzeniu do właściwego terenowo dzielnicowego. Inicjatywa ma także na celu poznanie swojego dzielnicowego, wymienienie uwag, wdrożenie propozycji, które poprawią bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania.

Podjęte działania są zbieżne z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, który w głównej mierze ma na celu ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami, a także zacieśnienie jego współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 
Punkty konsultacyjne dzielnicowych w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
 
1. Dzielnicowi Komisariatu I KMP w Łodzi
  • ZLM ul. Piotrkowska 86 - każdy wtorek miesiąca w godz. 14:00 - 15:00
2. Dzielnicowi Komisariatu II KMP w Łodzi
  • ZLM ul. Wielkopolska 53 - dwa razy w miesiącu w dniach i godzinach ustalonych z kierownictwem ZLM
3. Dzielnicowi Komisariatu IV KMP w Łodzi
  • ZLM ul. Wapienna 15 - każdy wtorek miesiąca w godz. 14:00 - 15:00
4. Dzielnicowi Komisariatu VI KMP w Łodzi
  • ZLM ul. Ketlinga 23 - trzeci wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00
5. Dzielnicowi Komisariatu VII KMP w Łodzi
  • ZLM ul. Paderewskiego 47 - każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00 - 16:00