usiłowanie kradzieży z włamaniem - Komenda Miejska Policji w Łodzi

usiłowanie kradzieży z włamaniem