Taryfikator mandatów i punktów karnych - Informator - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Informator

Taryfikator mandatów i punktów karnych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń