Poszukiwany Krzysztof Bajer - Listy gończe - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Listy gończe

Poszukiwany Krzysztof Bajer

Policjanci z VII Komisariatu KMP w Łodzi na podstawie listu gończego Sądu Okręgowego w Łodzi poszukują Krzysztofa Bajer. Poszukiwany mężczyzna został skazany z art 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 4 par.1 KK w związku z art. 65 par.1 KK

Krzysztof Bajer
Urodzony 1983 roku

Ostatnio zamieszkały Łódź

 

Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu poszukiwanego proszę kierować do  KP VII KMP w Łodzi ul. 3-go Maja 43, 93-408 Łódź.

Telefon 42 665-27-91 Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób VII KP KMP w Łodzi.

Telefon 42 665 24 56, 42 665 24 59 Dyżurny VII KP KMP w Łodzi.

Telefon alarmowy 112.