Aktualności

Zmiana na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

Na zasłużoną emeryturę po 28 latach służby odszedł I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi młodszy inspektor Piotr Krężołek. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina obowiązki wyżej wymienionego funkcjonariusza z dniem 20 lutego 2021 roku obejmie Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Łodzi młodszy inspektor Maciej Klepacki.

19 lutego 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie części kadry kierowniczej KMP w Łodzi. Podczas krótkiej odprawy, odbywającej się z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, podziękowano za dotychczasową służbę przechodzącemu w stan spoczynku młodszemu inspektorowi Piotrowi Krężołkowi. Z tej okazji przełożony łódzkich policjanów młodszy inspektor Dariusz Dziurka wręczył odchodzącemu zastępcy pamiątkową szablę. Wraz z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji pożegnano trzech innych oficerów, którzy również po wieloletniej służbie przechodzą na emeryturę. Przełożony łodzkich policjantów pogratulował także awansu trzem kolejnym oficerom, którzy awansowali na wyższe kierownicze stanowiska słuzbowe.

  • Komendanci podczas pożegnalnej odprawy
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi wręcza szablę odchodzącemu na emeryturę Zasęepcy
  • Pamiątkowe grawertony
  • Kierownictwo Komendy wraz  odchodzącymi i awansowanymi funkcjonariuszami
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi dziękuje za współpracę odchodzącym na emeryturę i przechodzącym do innych jednostek funkcjonariuszom