Międzynarodowy Tydzień Ofiar Przestępstw - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Międzynarodowy Tydzień Ofiar Przestępstw

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komisariatach na terenie Łodzi, dyżurujący na miejscu funkcjonariusze będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

22 luty 2021 roku to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W związku z tym, Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opracował broszurę informacyjną wraz z informacją o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą na terenie Łodzi. Druki są w formie cyfrowej znajdują się poniżej, z możliwością pobrania.

W 1988 roku Parlament Europejski ustanowił dzień 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw obchodzony jest od 2003 roku kiedy to został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Jest integralną częścią Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada w terminie 22-28 lutego. Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin, a także poprawę ich sytuacji prawnej. W trakcie tych kilku dni osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju, ale nie tylko. W organizację obchodów aktywnie włączają się również m. in. asystenci sędziów, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji oraz inni specjaliści.

W październiku 1999 roku została wprowadzona Polska Karta Praw Ofiary, czyli zbiór obowiązujących praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Karta została stworzona przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stanowi wykaz obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, czego konkretnie i od kogo ofiara przestępstwa może się domagać, gdy jej prawa nie są respektowane. Jest to dokument, który ma przypominać organom ścigania o tym, że w trakcie wykonywanych czynności, zbierania materiału dowodowego, ustalania i osądzania sprawców przestępstw muszą pamiętać o szczególnej sytuacji w jakiej pozostaje ofiara.

Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro chronione prawem zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. Zgodnie z kartą, ofiara przestępstwa ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od powtórnego zranienia (czyli wtórnej wiktymizacji), dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, do zadośćuczynienia jej krzywdom.

Poza Polską Kartą Praw Ofiary aktami prawnymi wprowadzonymi w celu zapewnienia pomocy ofiarom przestępstw są:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zasadniczym aktem regulującym prawa i wolności człowieka oraz jego ochronę prawną.
  • Kodeks Postępowania Karnego, gdzie podkreślone zostało, to że postępowanie karne ma na celu uwzględnienie prawem chronionych interesów pokrzywdzonego, zabezpieczenie jego praw oraz jego sytuacji materialnej.
  • Kodeks Karny, gdzie uregulowane zostały środki karne wpływające na bezpieczeństwo ofiary i jej rodziny
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
  • Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych z dnia 7 lipca 2005r

Istnieje wiele instytucji zarówno rządowych, jak i pozarządowych niosących pomoc ofiarom przestępstw. Poza Policją i prokuraturą są to m. in. ośrodki pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, telefony zaufania, fundacje i ośrodki niosące pomoc psychospołeczną.

Dzień Ofiar Przestępstw ustanowiony został, aby zwrócić uwagę na trudną i szczególną sytuację osób dotkniętych przemocą. Ważne jest jednak, aby pamiętać o nich przez cały rok i rozglądać się wokół siebie, bo być może w naszym najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto może potrzebować pomocy.

Pliki do pobrania