Aktualności

Obchody Święta Policji w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

W Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyły się coroczne obchody Święta Policji. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse na wyższe stopnie policyjne dla funkcjonariuszy pełniących codzienną służbę w jednostce. Podziękowania za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i uznanie dla pracy łódzkich mundurowych złożyli Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak oraz zaproszeni goście.

21 lipca 2020 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbyły się coroczne obchody Święta Policji. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem pandemii, uroczystość miała charakter kameralny i odbywała się z zapewnieniem wszelkich rygorów sanitarnych. Wśród gości biorących udział w uroczystości znaleźli się Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski oraz przedstawiciel Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Łodzi asp. sztab. Sławomir Milczarek. Bezpośrednio po rozpoczęciu uroczystości Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak powitał obecnych gości i wygłosił okolicznościową przemowę, dziękując funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, codzienny trud oraz poświęcenie. Komendant podkreślił, że szczególnie ciężki czas w dobie trwania pandemii wymaga poświęceń i dużego zaangażowania, a policjanci nie bacząc na trudności i pomimo nałożenia na nich dodatkowych obowiązków, wzorowo wykonują swoje zadania stojąc na straży bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Insp. Paweł Karolak podziękował również władzom miasta za zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe dla działań łódzkiej policji. Szczególne słowa uznania dla policjantów skierowali również  Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski. W takcie uroczystości Komendant wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe wyróżnionym funkcjonariuszom.

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 

korpus oficerów- 17 osób;

korpus aspirantów- 220 osób;

korpus podoficerów- 151 osób;

korpus szeregowych- 70 osób;

łącznie 458 funkcjonariuszy

  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.
  • Obchody Święta Policji, Plac przed Komendą Miejską Policji w Łodzi , osoby awansowane.