Aktualności

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numery (42) 632 00 98 , (42) 665 17 47  jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy kontrola@lodz.ld.policja.gov.pl
Każda korespondencja kierowana do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.
Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-11,
0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki
w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

  • Odznaka policyjna.