Życie warte jest rozmowy - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Życie warte jest rozmowy

10 września 2018 roku, w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Dzień Wykładów Otwartych, pod hasłem „Życie warte jest rozmowy”. Wydarzenie to, zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Samorządem Doktorantów Wydziału „Artes Liberales” UW, i miało na celu przybliżenie szerokiej publiczności podstawowej wiedzy na temat zapobiegania samobójstwom w Polsce.

Dzięki formie wykładów otwartych stanowiło ono platformę dla wymiany wiedzy, jak i również rozmowy na temat problemu samobójstwa w codziennym życiu. W wydarzeniu wzięli udział wybitni prelegenci z dziedziny suicydologii prof. Brunon Hołyst –prof. Łukasz Święcicki, Małgorzata Łuba, Anna Kieszkowska, prof. Andrzej Bałandynowicz, Marta Soczewka, Halszka Witkowska wraz z Zespołem Suicydologicznym, Lucyna Kicińska.

Myśli samobójcze mogą dotyczyć osób w każdej grupie wiekowej. Aby skutecznie nauczyć się zapobiegać temu zjawisku, trzeba dowiedzieć się jak je rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w kryzysie. Po każdym wykładzie przewidziano czas dla słuchaczy, aby każdy mógł się wypowiedzieć i zadać nurtujące go pytania.

Oprócz Wykładów Otwartych przygotowano również dla dyżurnych Policji, negocjatorów, psychologów policyjnych oraz psychologów i operatorów 112  Forum dyskusyjne, którego celem była wymiana doświadczeń, podzielenie się dobrymi praktykami oraz wypracowanie wspólnych standardów postępowania, pozwalających na optymalizację rozmów z osobami w kryzysie samobójczym.

Forum Dyskusyjne prowadzone było  przez:

prof. Agnieszkę Gmitrowicz, która przybliżyła standardowe zalecenia w kontakcie gatekeepers ( pierwsza linia wsparcia), z osobą zagrożoną samobójstwem,
mł. asp. Annę Kornacką  z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która zaprezentowała „Podsumowanie ankiet dotyczących potrzeb szkoleniowych dla dyżurnych z zakresu obsługi zgłoszeń dotyczących zachowań samobójczych”,
Lucynę Kicińską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zaprezentowała prelekcję pt. „Rola Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w zapobieganiu samobójstwom w Polsce”,
Natalię Bielak psychologa w CPR w Łodzi, która zaprezentowała wnioski z ankiet dotyczących potrzeb szkoleniowych  przeprowadzonych wśród operatorów numeru 112,
Jolantę Palmę, z Fundacji Pogotowie Kryzysowe, która przedstawiła „Pilotowanie osób w kryzysie”

Wydarzenie promuje kampania społeczna pod hasłem „ Życie warte jest rozmowy” , której głównym elementem jest wyprodukowany na podstawie konceptu i scenariusza ekspertów Polskiego Towarzystwa suicydologicznego pierwszy w Polsce klip prewencyjny mający na celu  detabuizację samobójstw.

https://www.youtube.com/watch?v=gbflP461eRY

źródło: KWP w Łodzi