Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Łodzi - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Łodzi

6 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Wiceprezydentem Miasta Łodzi Wojciechem Rosickim, a Komendą Miejską Policji w Łodzi reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji insp. Pawła Karolaka.

Na mocy umowy uruchomiony zostanie system ponadnormatywnych służb patrolowych. Zwiększenie ilości partoli dzielnicowych i innych policjantów KMP w Łodzi, przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta.  Służby, zostaną rozlokowane zgodnie z analizą stanu bezpieczeństwa na terenie Łodzi oraz z uwzględnieniem miejsc wskazanych przez mieszkańców jako zagrożone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na diagnozowanie realnych problemów i zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla społeczności lokalnych.