Aktualności

Policjantka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z wizytą w Rumunii w ramach projektu Resilince z Erasmus +

W dniach od 16 kwietnia do 22 kwietnia 2018r kom. Iwona Firaza z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi uczestniczyła w międzynarodowym projekcie w ramach programu Erasmus+ pn. "Resilience". Ma on na celu wypracownie efektywnych działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży w wieku 13 - 18 lat zagrożonych min. rezygnacją z nauki przed ukończeniem 18 roku życia, podejmowania zachowań ryzykownych tj. zażywanie substancji psychoaktywnych oraz przedwczesną inicjację seksualną.

Projekt na terenie Łodzi realizuje i koordynuje Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi i zakłada współpracę w tej materii trzech krajów borykających się  z powyższymi problemami : Polska, Litwa i Rumunia.

Spotkania kadry pedagogicznej i psychologicznej oraz osób z instytucji wspomagających system edukacyjny z trzech krajów realizujących projekt "Resilience" pozwalają szerzej spojrzeć na  problemy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz dzieci będących w sytuacjach kryzysowych.

Wśród wystąpień konferencyjnych były bardzo ciekawe prezentacje dotyczące systemu edukacji i wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania, pedagogiczno – psychologicznej pomocy rodzinie, przyczyn dyskryminacji osób z niepełnosprawnością  ruchową  ale również niepełnosprawnością wynikającą z chorób psychicznych tj. Schizofrenia, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, itp. Bardzo ciekawe wystąpienie zaprezentowała policjantka z Braszova, która mówiła o działaniach profilaktycznych Policji wśród dzieci i młodzieży.

Rola Policji podobnie jak w Polsce sprowadza się do akcji edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z wiekiem i miejscem życia. Inne zagrożenia są istotne dla dzieci w przedszkolach, a inne dla młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum, jak również inne dla mieszkańców aglomeracji miejskich i mieszkańców wsi. Policja Rumuńska do największych zagrożeń dla młodzieży zalicza przemoc, alkohol i środki psychaktywne. Bardzo ciekawą inicjatywą profilaktyczną jest zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci zagrożonych demoralizacją, pochodzących z rodzin, gdzie Policja jest częstym "gościem".

Ciekawostką jest również to, iż odpowiedzialność prawna nieletnich rozpoczyna się Rumunii od 14 roku życia. Sąd jest podzielony na Sąd Rodzinny i Sąd Kryminalny Nieletnich. Gdy nieletni popełni czyn karalny zbiera się swego rodzaju komisja złożona z pedagogów, psychologów i prawników, która  sporządza opinię dla sądu, a ten dopiero decyduje o ewentualnej karze dla nieletniego.

Podczas pobytu w Rumunii oprócz merytorycznej pracy nad projektem, uczestników zaproszono na wizytację  placówek  zajmujących  się edukacją i socjoterapią oraz wsparciem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin min.: SCUT – ośrodek pomocy osobom chorym psychicznie, Szkoła Podstawowa nr 27 w Braszowie, Centrum Edukacyjne w Bran.

Duże sukcesy w Rumuni w pomaganiu niepełnosprawnym  mają organizacje pozarządowe tj. Fundacje Agapedia, Raza de speranta, SCUT, stowarzyszenia.  Działania opierają się na profesjonalnych terapeutach, ale lwią część pracy wykonują wolontariusze w różnym wieku z ogromnym sercem dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W rumuńskim systemie nauczania nie ma zajęć z wychowania seksualnego człowieka, takiego naszego "Wychowania do życia w rodzinie" a problem młodocianych matek jest bardzo dotkliwy. Ze względu na tę lukę w edukacji powstało stowarzyszenie o nazwie "Tineri pentru tineri"- w tłumaczeniu "Młodzież dla młodzieży", które zgromadziło studentów różnych uczelni z Braszowa, na zasadzie wolontariatu  spotykają się z uczniami szkół średnich i rozmawiają o zachowaniach seksualnych, pokonują stereotypy, uświadamiają o środkach antykoncepcyjnych itp. Młodzież poprowadziła takie zajęcia z uczestnikami projektu Resilience. Zajęcia dostarczyły niezapomnianych emocji i były ciekawym doświadczeniem.

Gospodarze poza pracą nad projektem i wymianą doświadczeń zapewnili uczestnikom atrakcje kulturalne w postaci koncertu muzyki symfonicznej w braszowskiej filharmonii pod dyrekcją Igor Verbitsky (Rosja) jak również zwiedzenie największych zabytków Rumunii tj. Zamek Drakuli w Bran, narodowe Muzeum w Bran, Zamek Królewski w Sinaia Busteni, zabytki znajdujące się na Starym Mieście w Braszowie, ale również Caraiman Monastyr.