Łódzcy policjanci z wizytą roboczą w Nicei - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Łódzcy policjanci z wizytą roboczą w Nicei

Stadion Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, Nicea (Francja). Mecz piłki nożnej: Nicea - Paris Saint Germain, prawie 35 tys. kibiców na trybunach. Siły policyjne zabezpieczające mecz to 50 funkcjonariuszy policji narodowej oraz 140 policjantów CRS (odpowiednik OPP). W roli obserwatorów - przedstawiciele wojewódzkiej i miejskiej komendy Policji w Łodzi.

W dniach 16-19 marca 2018 r. 5-osobowa delegacja pod przewodnictwem Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka przebywała z wizytą roboczą w Nicei (Francja) na zaproszenie attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z przygotowaniami oraz zabezpieczeniem meczu piłki nożnej i przejazdu kibiców z Paryża, a także rozpoznaniem w zakresie rozwiązań antyterrorystycznych w związku z odbywającymi się imprezami masowymi.

Łódzcy policjanci, w towarzystwie dowódcy zabezpieczenia oraz funkcjonariusza wyższego szczebla nadzorującego operację policyjną, zapoznali się z infrastrukturą stadionu, rozstawieniem sił i środków organizatora oraz Policji, a także sposobem przyjęcie kibiców przyjezdnych. Co ciekawe, rozwiązanie przyjęte przez stronę francuską nie dopuszcza do zgrupowania się kibiców na etapie wejścia na stadion, co znacznie ułatwia procesich ich sprawdzania.

Spotkanie w Komendzie Policji Municypalnej oraz zapoznanie się z centrum monitoringu i możliwościami ujawniania wykroczeń zrobiło duże wrażenie oraz pozwoliło na szersze spojrzenie w zakresie nowoczesnego systemu zadaniowania kamer, zastosowania aplikacji w służbowych urządzeniach mobilnych, funkcjonowania bezprzewodowego systemu alarmowego w budynkach użyteczności publicznej, a także rozwiązaniami wprowadzonymi po zamachu na Promenadzie Anglików w Nicei w 2016 r. oraz współpracą różnych służb w powyższym zakresie.

Wizyta w Dyrekcji Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego oraz zapoznanie się z centrum dowodzenia pokazała, że Policja francuska bazuje na oprogramowaniu bardzo podobnym do Systemu Wspomagania Dowodzenia, funkcjonującego w polskiej Policji. 

Reasumując, cały pobyt przedstawicieli łódzkiego garnizonu Policji w Nicei został przez stronę francuską przygotowany w sposób profesjonalny i merytoryczny, a delegacja została otoczona opieką ze strony reprezentanta Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej z siedzibą w Paryżu. Ponieważ obie strony stwierdziły potrzebę i wyraziły chęć pogłębienia wymiany doświadczeń zawodowych, współpraca będzie kontynuowana.