Aktualności

UWAGA! Zmiana siedziby III Komisariatu Policji KMP w Łodzi

Z uwagi na remont budynku przy ul. Armii Krajowej 33, od 01 kwietnia br. policjanci i pracownicy III Komisariatu Policji KMP w Łodzi zostaną przeniesieni do budynków mieszczących się na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71. Numery telefonów pozostają bez zmian.