Aktualności

Policjanci łódzkiej drogówki zainaugurowali „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”

6 grudnia 2017 roku policjantki łódzkiej drogówki odwiedziły Przedszkole Miejskie nr 23 przy ul. Żeromskiego 105. Było to spotkanie zorganizowane w ramach akcji „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”.

Podczas pogadanki najmłodsi usłyszeli jak bezpiecznie poruszać się po ulicach i dlaczego noszenie elementów odblaskowych jest tak istotne. W ramach tej inicjatywy policja chce zachęcać pieszych do używania odblasków, zwłaszcza gdy poruszają się o świcie, czy po zmroku po nieoświetlonych bądź słabo oświetlonych odcinkach dróg. Dzieci zgodnie uznały, że bardzo ważne jest noszenie jasnych ubrań oraz odblasków kiedy poruszają się po drodze, szczególnie w zimowe wieczory. Policjantki zachęcały również przedszkolaków by zostali ambasadorami akcji „Świeć przykładem”, by później świecąc przykładem zachęcali dorosłych do noszenia elementów odblaskowych. W śród uczestników ogłoszono konkurs na projekt odblasku którego organizatorem jest Komenda Główna Policji. Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenia na ręce Pani Dyrektor Lidii Sokalskiej kamizelek i opasek odblaskowych dla wszystkich milusińskich.