Terroryzm tematem konferencji naukowej w Łodzi - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Terroryzm tematem konferencji naukowej w Łodzi

Terroryzm, możliwości zapobiegania i ograniczania skutków ataków terrorystycznych były tematem zorganizowanej w Łodzi II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności”. Platformę wymiany wiedzy między naukowcami i praktykami przygotowali łódzcy policjanci i środowisko akademickie Społecznej Akademii Nauk.

Ponad 300 uczestników z wielu środowisk zawodowych uczestniczyło 18 października 2017 roku w zorganizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk konferencji naukowej poświęconej problematyce terroryzmu. Wśród gości wydarzenia byli: Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, insp. Andrzej Łapiński – Koment Wojewódzki Policji w Łodzi, Olivier Ordas - Attaché do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji. Obradom przewodniczyli: insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. Referujący, reprezentujący polskie uczelnie oraz praktycy ze służb mundurowych, podzieli się najaktualniejszą wiedzą o przyczynach terroryzmu, jego uwarunkowaniach społecznych, sposobach zapobiegania oraz możliwościach minimalizowania skutków ataku terrorystycznego. Organizatorzy dążąc do wypracowania skutecznych i najbardziej aktualnych zaleceń i rekomendacji dla funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem globalnego terroryzmu, profilaktyką społeczną i edukacją służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, przybliżyli zebranym wypracowane dotychczas metody oddziaływania prewencyjnego. Dorobek konferencji zostanie opublikowany w monografii, a samo wydarzenie zainicjowało cykl warsztatów tematycznych dla poszczególnych grup zawodowych. Zaproszenia do udziału w nieodpłatnych szkoleniach zostaną skierowane do dyrektorów szkół i placówek kultury, kadry kierowniczej i pracowników instytucji bankowych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz służb ochrony, a także organizatorów imprez masowych. Kilkugodzinne warsztaty zaplanowano na grudzień bieżacego oraz styczeń i luty następnego roku. Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Patronem medialnym wydrzenia byli: Telewizja Polska Oddział w Łodzi oraz Miesięcznik Policja 997. W czasie konferencji policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzili również akcję informacyjną "Zostań jednym z nas". Funkcjonariusze zachęcali do podjęcia policyjnej służby i promowali korzystanie z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.