Aktualności

Konsultacje społeczne w Rodzinnych Ogródkach Działkowych

9 września 2017 roku w godz.11:00 – 17:00 w trakcie obchodzonego jubileuszu 50 – lecia istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Nurta Kaszyńskiego 2 w Łodzi przeprowadzono konsultacje społeczne z udziałem działkowców oraz mieszkańców z osiedla Dąbrowa.

Spotkanie prowadził Kierownik I Rewiru Dzielnicowych VIII Komisariatu KMP w Łodzi asp. szt. Piotr Prośniak wraz z dzielnicowym z podległego terenu.

Konsultacje zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym - podczas zabawy z dziećmi- policjanci opowiadali im o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania się w kontakcie z nieznajomym czy zagrożeniach w przestrzeni internetowej. Najmłodsi mogli także obejrzeć radiowóz policyjny. Druga część spotkania była poświęcona rozmowie z uczestnikami i zarządem ROD. W jej trakcji omówiono bieżące zagrożenia oraz działania prewencyjne na podległym terenie. Podczas spotkania promowano także aplikację „Moja Komenda”, „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz programy „Dzielnicowy Bliżej Nas” i „Kręci Mnie Bezpieczeństwo Przez Cały Rok Szkolny”.

Policjanci udzielali uczestnikom niezbędnych rady i wskazówek oraz rozmawiali z nimi na temat służby w Policji. Osoby starsze uczulono na zagrożenia związane z oszustwami na tzw. legendę.