GaleriaZdjęć

Nowa siedziba I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

28 września 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W ceremonii uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Nowa siedziba I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu
  Dowódca uroczystości składa meldunek Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister wita Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
  Minister wita Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP
  Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak podczas meldunku
  Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak podczas meldunku
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi wita Ministra Jarosława Zielińskiego
  Komendant Miejski Policji w Łodzi wita Ministra Jarosława Zielińskiego
 • insp. Paweł Karolak
  insp. Paweł Karolak
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi wita wszystkich zaproszonych gości
  Komendant Miejski Policji w Łodzi wita wszystkich zaproszonych gości
 • Przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
  Przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
 • Przemówienie Ministra Jarosława Zielińskiego
  Przemówienie Ministra Jarosława Zielińskiego
 • Przemówienie Komendanta Głównego Policji nadinsp.dr Jarosława Szymczyka
  Przemówienie Komendanta Głównego Policji nadinsp.dr Jarosława Szymczyka
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Łapińskiego
  Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Łapińskiego
 • Wiceprezydent Miasta Łodzi Ireneusz Jabłoński
  Wiceprezydent Miasta Łodzi Ireneusz Jabłoński
 • Przemówienie Wiceprezydenta Miasta Łodzi Ireneusza Jabłońskiego
  Przemówienie Wiceprezydenta Miasta Łodzi Ireneusza Jabłońskiego
 • Przemówienie Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka
  Przemówienie Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka
 • Minister Jarosław Zieliński i Komendant Główny Policji nadinsp.dr Jarosław Szymczyk
  Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp.dr Jarosław Szymczyk
 • Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Łodzi uhonorowani medalami państwowymi i odznakami resortowymi
  Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Łodzi uhonorowani medalami państwowymi i odznakami resortowymi
 • Minister przypina wyróżnionym funkcjonariuszom medale
  Minister przypina wyróżnionym funkcjonariuszom medale
 • Komendant Główny Policji w Łodzi wręcza wyróżnionym funkcjonariuszom legitymacje
  Komendant Główny Policji w Łodzi wręcza legitymacje
 • Minister przypina wyróżnionym funkcjonariuszom medale
  Minister przypina wyróżnionym funkcjonariuszom medale
 • (od lewej) Wiceprezydent Miasta Łodzi, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
  (od lewej) Wiceprezydent Miasta Łodzi, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • (od prawej) Komendant Główny Policji nadinsp.dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak
  (od prawej) Komendant Główny Policji nadinsp.dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek
  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek, Komendant I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi kom. Piotr Ball
  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek, Komendant I Komisariatu Policji KMP w Łodzi kom. Piotr Ball
 • Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • (od prawej) Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Posłowie na Sejm RP Alicja Kaczorowska i Marek Matuszewski
  (od prawej) Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Posłowie na Sejm RP Alicja Kaczorowska i Marek Matuszewski
 • Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa
  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa
 • Przemówienie Biskupa Pomocniczego Adama Lepy
  Przemówienie Biskupa Pomocniczego Adama Lepy
 • Biskup Pomocniczy Adam Lepa dokonuje poświęcenia budynku I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w w Łodzi
  Biskup Pomocniczy Adam Lepa dokonuje poświęcenia budynku I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
  Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
  Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
  Uroczyste przecięcie wstęgi
 • (od lewej) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Wicewojewoda Łódzki, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, Sekretarz Stanu MSWiA, Komendant Główny Policji, Komendant Miejski Policji w Łodzi, policjant I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  (od lewej) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Wicewojewoda Łódzki, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny Policji, Komendant Miejski Policji w Łodzi
 • Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem I Komisariatu Policji w Łodzi
  Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem I Komisariatu Policji w Łodzi
 • Uczestnicy uroczystości otwarcia siedziby I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Uczestnicy uroczystości otwarcia siedziby I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • (od lewej) Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
  (od lewej) Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
 • Zaproszeni goście zwiedzają stanowisko dowodzenia I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Zaproszeni goście zwiedzają stanowisko dowodzenia I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Goście zwiedzający wnętrze nowo otwartego budynku I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Goście zwiedzający wnętrze nowo owartego budynku I Komisariau Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Nowa szerokoprzestrzenna strzelnica I Komisariatu Policji w Łodzi
  Nowa szerokoprzestrzenna strzelnica I Komisariatu Policji w Łodzi
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk
 • Minister Jarosław Zieliński zwiedza strzelnicę
  Minister Jarosław Zieliński zwiedza strzelnicę
 • (od prawej) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Sekretarz Stanu MSWiA, Komendant Miejski Policji w Łodzi
  (od prawej) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Sekretarz Stanu MSWiA, Komendant Miejski Policji w Łodzi
 • Minister Jarosław Zieliński testuje trenażer laserowy
  Minister Jarosław Zieliński testuje trenażer laserowy