GaleriaZdjęć

Wigilijne spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi

20 grudnia 2017 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego zebrani połamali się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia.

 • kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • zaproszeni goście
  zaproszeni goście
 • zaproszeni goście
  zaproszeni goście
 • zaproszeni goście
  zaproszeni goście
 • przemówienie Komendant Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej
  przemówienie Komendant Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej
 • przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
  przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
 • przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
  przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
 • przemówienie Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
  przemówienie Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
 • występy uczniów szkoły muzycznej
  występy uczniów szkoły muzycznej
 • występy uczniów szkoły muzycznej
  występy uczniów szkoły muzycznej
 • występy uczniów szkoły muzycznej
  występy uczniów szkoły muzycznej
 • występy uczniów szkoły muzycznej
  występy uczniów szkoły muzycznej
 • występy uczniów szkoły muzycznej
  występy uczniów szkoły muzycznej
 • podziękowania dla występujących dzieci
  podziękowania dla występujących dzieci
 • podziękowania dla występujących dzieci
  podziękowania dla występujących dzieci
 • podziękowania dla występujących dzieci
  podziękowania dla występujących dzieci
 • podziękowania dla występujących dzieci
  podziękowania dla występujących dzieci
 • zaproszeni goście
  zaproszeni goście
 • uroczyste poświęcenie opłatka
  uroczyste poświęcenie opłatka